De hoofdeconoom benadrukt in de krant eerst dat de ECB paraat staat om in te grijpen als de inflatie te fors aanwakkert. Als de data aantonen dat de inflatie in verhouding tot de streefwaarde van 2 procent te hoog is, 'zullen we natuurlijk reageren', klink het. Lane geeft zo aan dat ECB in dat geval stimulusmaatregelen op de schop kan doen.

De ECB voert namelijk al jaren een soepel monetair beleid. 'De eerste beslissing in dit scenario zou het stopzetten van de netto-aankopen zijn. En na de beëindiging van de nettoaankopen van waardepapier, zouden we ons vervolgens bezighouden met de criteria voor een renteverhoging', klinkt het.

De ECB streeft een inflatie van 2 procent na en aanvaardt daarbij dat de evolutie van de prijzen tijdelijk hoger of lager ligt. Waar de inflatie heel lang niet in de buurt kwam van 2 procent, is dat de voorbije maanden grondig veranderd, aangevuurd door de fikse stijging van de prijzen voor aardgas en energie. In december was de inflatie in de eurozone bijvoorbeeld onverwacht uitgekomen op 5 procent, een nieuwste record.

Maar aan het einde van de rit is het volgens Lane toch weinig waarschijnlijk dat over een scenario nagedacht moet worden waarbij de inflatie hoog blijft en duidelijk boven 2 procent ligt, een scenario waarbij een 'aanzienlijke' verstrenging van het monetair beleid nodig zijn.

'Voor 2022 gaan we ervan uit dat de inflatie in het begin van het jaar hoog blijft, maar in het verdere verloop, meer bepaald naar het einde van het jaar toe, zal dalen', dixit de hoofdeconoom. 'En zo is het een jaar waarbij de inflatie in de eerste jaarhelft nog hoog zal blijven. Maar we verwachten dat ze nadien in de loop van het jaar vrij sterk zal dalen', aldus Lane.

De hoofdeconoom benadrukt in de krant eerst dat de ECB paraat staat om in te grijpen als de inflatie te fors aanwakkert. Als de data aantonen dat de inflatie in verhouding tot de streefwaarde van 2 procent te hoog is, 'zullen we natuurlijk reageren', klink het. Lane geeft zo aan dat ECB in dat geval stimulusmaatregelen op de schop kan doen. De ECB voert namelijk al jaren een soepel monetair beleid. 'De eerste beslissing in dit scenario zou het stopzetten van de netto-aankopen zijn. En na de beëindiging van de nettoaankopen van waardepapier, zouden we ons vervolgens bezighouden met de criteria voor een renteverhoging', klinkt het.De ECB streeft een inflatie van 2 procent na en aanvaardt daarbij dat de evolutie van de prijzen tijdelijk hoger of lager ligt. Waar de inflatie heel lang niet in de buurt kwam van 2 procent, is dat de voorbije maanden grondig veranderd, aangevuurd door de fikse stijging van de prijzen voor aardgas en energie. In december was de inflatie in de eurozone bijvoorbeeld onverwacht uitgekomen op 5 procent, een nieuwste record.Maar aan het einde van de rit is het volgens Lane toch weinig waarschijnlijk dat over een scenario nagedacht moet worden waarbij de inflatie hoog blijft en duidelijk boven 2 procent ligt, een scenario waarbij een 'aanzienlijke' verstrenging van het monetair beleid nodig zijn. 'Voor 2022 gaan we ervan uit dat de inflatie in het begin van het jaar hoog blijft, maar in het verdere verloop, meer bepaald naar het einde van het jaar toe, zal dalen', dixit de hoofdeconoom. 'En zo is het een jaar waarbij de inflatie in de eerste jaarhelft nog hoog zal blijven. Maar we verwachten dat ze nadien in de loop van het jaar vrij sterk zal dalen', aldus Lane.