Het Baselcomité, dat centrale bankiers en regulatoren groepeert en belast is met het opstellen van internationale normen voor de bankensector, kondigde maandag een akkoord aan over bepaalde aspecten van het Basel III-akkoord. Het is de bedoeling dat het akkoord goedgekeurd wordt tijdens de G20-top in Seoel in november.

Volgens het persbericht van het Baselcomité had "een land nog bezwaren en hield het zijn positie in beraad" tot een nieuwe vergadering, die gepland is in september. Dat land blijkt vandaag Duitsland te zijn: de grootste economie van Europa.

De Duitse autoriteiten, die "een globaal akkoord over alle punten" nastreven, hebben meer bepaald bezwaren tegen een nieuwe bepaling van wat het kapitaal van financiële instellingen zou moeten zijn. De Duitsers vinden dat het in dat verband "erg gevaarlijk" zou zijn om een dergelijke bepaling te gaan opleggen aan de Duitse spaarkassen en banken van mutualiteiten. Die zouden - volgens de Duitsers - "gewurgd" kunnen worden door criteria die niet aangepast zijn aan hun specifieke kenmerken. De Duitse bezwaren zijn wel "structureel en niet principieel" van aard, luidt het in Berlijn.

Het Baselcomité, dat centrale bankiers en regulatoren groepeert en belast is met het opstellen van internationale normen voor de bankensector, kondigde maandag een akkoord aan over bepaalde aspecten van het Basel III-akkoord. Het is de bedoeling dat het akkoord goedgekeurd wordt tijdens de G20-top in Seoel in november. Volgens het persbericht van het Baselcomité had "een land nog bezwaren en hield het zijn positie in beraad" tot een nieuwe vergadering, die gepland is in september. Dat land blijkt vandaag Duitsland te zijn: de grootste economie van Europa. De Duitse autoriteiten, die "een globaal akkoord over alle punten" nastreven, hebben meer bepaald bezwaren tegen een nieuwe bepaling van wat het kapitaal van financiële instellingen zou moeten zijn. De Duitsers vinden dat het in dat verband "erg gevaarlijk" zou zijn om een dergelijke bepaling te gaan opleggen aan de Duitse spaarkassen en banken van mutualiteiten. Die zouden - volgens de Duitsers - "gewurgd" kunnen worden door criteria die niet aangepast zijn aan hun specifieke kenmerken. De Duitse bezwaren zijn wel "structureel en niet principieel" van aard, luidt het in Berlijn.