Gemiddeld bedroeg het brutoloon in Duitsland in 2009 27.648 euro, een daling met 0,4 procent tegenover 2008. Aan de basis van de achteruitgang liggen voornamelijk arbeidsduurvermindering en de afbouw van overuren, luidde het woensdag.

De verwerkende industrie werd zwaar getroffen. Het gemiddelde brutoloon daalde er met 3,6 procent.

De Belgische loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd, en houdt daarbij onder meer rekening met de evolutie van de Duitse lonen.

Gemiddeld bedroeg het brutoloon in Duitsland in 2009 27.648 euro, een daling met 0,4 procent tegenover 2008. Aan de basis van de achteruitgang liggen voornamelijk arbeidsduurvermindering en de afbouw van overuren, luidde het woensdag. De verwerkende industrie werd zwaar getroffen. Het gemiddelde brutoloon daalde er met 3,6 procent. De Belgische loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd, en houdt daarbij onder meer rekening met de evolutie van de Duitse lonen.