In een toespraak in Londen riep de ECB-voorzitter woensdag op om de krachten binnen de eurozone te bundelen. Draghi pleitte in dat verband voor een of andere vorm van gecentraliseerd gemeenschappelijk bestuur om de nodige economische hervormingen binnen de eurozone af te dwingen.

Volgens Draghi is een nauwere samenwerking tussen de Europese lidstaten nodig om banen te creëren en de competitiviteit op te krikken. "Dat is niet enkel in het belang van een land zelf, maar ook in dat van de volledige unie", verduidelijkte hij. Draghi gaf het IMF (Internationaal Monetair Fonds) als voorbeeld aan als mogelijk overlegorgaan.

De ECB-voorzitter heeft herhaaldelijk verklaard dat het soepel monetaire beleid van de centrale bank niet volstaat om het fragiele herstel binnen de eurozone te ondersteunen. Er wordt met andere woorden meer daadkracht van de overheden van de afzonderlijke lidstaten verwacht.

Eerder op de dag maakte Benoît Coeuré, directielid van de ECB, al een allusie op 'een convergentie van het economische beleid en structuren', die 'zou worden ingebed in bindende Europese afspraken op basis van een 'benchmark' waaraan alle lidstaten van de eurozone zich dienen te houden'.

De Europese ministers van Financiën gaven eerder deze maand tijdens een bijeenkomst te kennen dat ze bereid waren politici extra beweegruimte te geven om de economie op de rails te krijgen. Even later kwam het tot onenigheid, nadat de Italiaanse premier Renzi had gepleit voor een flexibelere omgang met de opgelegde begrotingsregels. (Bloomberg/BO)

In een toespraak in Londen riep de ECB-voorzitter woensdag op om de krachten binnen de eurozone te bundelen. Draghi pleitte in dat verband voor een of andere vorm van gecentraliseerd gemeenschappelijk bestuur om de nodige economische hervormingen binnen de eurozone af te dwingen.Volgens Draghi is een nauwere samenwerking tussen de Europese lidstaten nodig om banen te creëren en de competitiviteit op te krikken. "Dat is niet enkel in het belang van een land zelf, maar ook in dat van de volledige unie", verduidelijkte hij. Draghi gaf het IMF (Internationaal Monetair Fonds) als voorbeeld aan als mogelijk overlegorgaan.De ECB-voorzitter heeft herhaaldelijk verklaard dat het soepel monetaire beleid van de centrale bank niet volstaat om het fragiele herstel binnen de eurozone te ondersteunen. Er wordt met andere woorden meer daadkracht van de overheden van de afzonderlijke lidstaten verwacht.Eerder op de dag maakte Benoît Coeuré, directielid van de ECB, al een allusie op 'een convergentie van het economische beleid en structuren', die 'zou worden ingebed in bindende Europese afspraken op basis van een 'benchmark' waaraan alle lidstaten van de eurozone zich dienen te houden'.De Europese ministers van Financiën gaven eerder deze maand tijdens een bijeenkomst te kennen dat ze bereid waren politici extra beweegruimte te geven om de economie op de rails te krijgen. Even later kwam het tot onenigheid, nadat de Italiaanse premier Renzi had gepleit voor een flexibelere omgang met de opgelegde begrotingsregels. (Bloomberg/BO)