Het is het jaar 2027, in een Vlaamse middelbare school. Een sensor in de klas merkt afwijkende hartslagpatronen bij sommige kinderen. Volgens de software in de sensor komen die patronen overeen met die van leerlingen die nog moeilijk kunnen volgen en wier aandacht dreigt te verslappen. De lerares krijgt een discrete melding op haar scherm en begint meer uitleg te geven bij het oplossen van een integraalvergelijking. Kort daarna verschijnen er ook vraagtekens op haar privéscherm. Verschillende leerlingen geven zelf aan dat ze niet meer kunnen volgen en steken digitaal hun vinger op. Een van hen stuurt met zijn tablet een meer gedetailleerd berichtje naar het scherm van de lerares. Hij probeert de vergelijking mee op te lossen, maar zit vast in de vierde stap. De lerares projecteert het scherm van zijn tablet op het grote digitale schoolbord om er in groep over te discussiëren. De klas is weer mee, de vraagtekens verdwijnen en de sensor ziet dat het goed is.
...