Dat zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem maandagavond na afloop van een debat over de toekomst van de eurozone.

'De schuld zal een meer belangrijke factor worden in het hele kader van budgettaire criteria, omdat de begrotingstekorten steeds meer in overeenstemming raken met de Europese doelstellingen', verklaarde Dijsselbloem, nadat hij met de ministers van Financiën een debat had gehouden over de versterking van het bestuur van de economische en monetaire unie.

De Europese begrotingsregels gebieden de lidstaten om de staatsschuld op termijn onder 60 procent van het bbp te brengen. Volgens Dijsselbloem hoeft die regel niet per se veranderd te worden, maar de lidstaten moeten de gunstige economische vooruitzichten voor de komende jaren wel aangrijpen om de openbare schulden in te dijken.

België: 105 procent

De gemiddelde schuld van de eurolanden bedraagt momenteel ruim 89 procent. België kampt met een schuld van meer dan 105 procent. Volgens Dijsselbloem stelde geen enkele minister in vraag dat de Europese Commissie bevoegd moet blijven voor de beoordeling van de openbare financiën van de lidstaten. Zo screent de Commissie momenteel de ontwerpbegrotingen voor 2018.

Eerder raakte al bekend dat de Commissie vragen heeft bij het Belgische huiswerk. Op 22 november zal ze meedelen of er effectief een risico bestaat dat de begroting in dat verkiezingsjaar kan ontsporen.

Eurobegroting?

Dijsselbloem beklemtoonde het belang van gezonde openbare financiën in de eurolanden om eventuele nieuwe schokken op te vangen. Dat zal ook nog steeds het geval zijn indien de eurozone een eigen begroting zou krijgen, stelde de afscheidnemende voorzitter. Niettemin vond 'een groot aantal ministers' dat zo'n aparte budgettaire capaciteit voor de eurozone nuttig kan zijn als bijkomende stabiliserende factor.

Over de financiering en functies van zo'n eurobegroting lopen de meningen echter nog sterk uiteen, zo bleek maandag. Bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici beloofde dat hij begin december een voorstel op tafel zal leggen dat niet zal indruisen tegen de zogenaamde 'red lines' van de lidstaten en dat democratisch controleerbaar zal zijn. Over de beoogde omvang wou hij weinig kwijt, behalve dat het 'aanzienlijk' en 'economisch betekenisvol' moet zijn. Hoewel momenteel slechts 19 van de 28 lidstaten de euro hebben ingevoerd, waren de ministers van 27 lidstaten aanwezig bij het debat. Enkel het vertrekkende Groot-Brittannië bleef afwezig.

Het debat van de ministers past binnen de voorbereiding van een top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 over de verdieping van de economische en monetaire unie, midden december in Brussel.

Dat zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem maandagavond na afloop van een debat over de toekomst van de eurozone.'De schuld zal een meer belangrijke factor worden in het hele kader van budgettaire criteria, omdat de begrotingstekorten steeds meer in overeenstemming raken met de Europese doelstellingen', verklaarde Dijsselbloem, nadat hij met de ministers van Financiën een debat had gehouden over de versterking van het bestuur van de economische en monetaire unie. De Europese begrotingsregels gebieden de lidstaten om de staatsschuld op termijn onder 60 procent van het bbp te brengen. Volgens Dijsselbloem hoeft die regel niet per se veranderd te worden, maar de lidstaten moeten de gunstige economische vooruitzichten voor de komende jaren wel aangrijpen om de openbare schulden in te dijken.De gemiddelde schuld van de eurolanden bedraagt momenteel ruim 89 procent. België kampt met een schuld van meer dan 105 procent. Volgens Dijsselbloem stelde geen enkele minister in vraag dat de Europese Commissie bevoegd moet blijven voor de beoordeling van de openbare financiën van de lidstaten. Zo screent de Commissie momenteel de ontwerpbegrotingen voor 2018. Eerder raakte al bekend dat de Commissie vragen heeft bij het Belgische huiswerk. Op 22 november zal ze meedelen of er effectief een risico bestaat dat de begroting in dat verkiezingsjaar kan ontsporen. Dijsselbloem beklemtoonde het belang van gezonde openbare financiën in de eurolanden om eventuele nieuwe schokken op te vangen. Dat zal ook nog steeds het geval zijn indien de eurozone een eigen begroting zou krijgen, stelde de afscheidnemende voorzitter. Niettemin vond 'een groot aantal ministers' dat zo'n aparte budgettaire capaciteit voor de eurozone nuttig kan zijn als bijkomende stabiliserende factor. Over de financiering en functies van zo'n eurobegroting lopen de meningen echter nog sterk uiteen, zo bleek maandag. Bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici beloofde dat hij begin december een voorstel op tafel zal leggen dat niet zal indruisen tegen de zogenaamde 'red lines' van de lidstaten en dat democratisch controleerbaar zal zijn. Over de beoogde omvang wou hij weinig kwijt, behalve dat het 'aanzienlijk' en 'economisch betekenisvol' moet zijn. Hoewel momenteel slechts 19 van de 28 lidstaten de euro hebben ingevoerd, waren de ministers van 27 lidstaten aanwezig bij het debat. Enkel het vertrekkende Groot-Brittannië bleef afwezig. Het debat van de ministers past binnen de voorbereiding van een top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 over de verdieping van de economische en monetaire unie, midden december in Brussel.