Onder druk van de vluchtelingencrisis gaan steeds meer stemmen op om de grenzen in Europa te sluiten. Ook Dijsselbloem breekt een lans voor een inperking van de verdragen van Shengen. In een interview met De Tijd houdt hij een betoog voor een harde kern van vijf EU-landen die de buitengrenzen opnieuw streng bewaken. Het gaat om Nederland, België, Zweden, Oostenrijk en Duitsland. Volgens de Nederlandse minister is er geen andere keus. "Zo niet krijgen we een 'race tot the bottom', waarbij ieder land zijn buurland probeert te overtroeven in het ontmoedigen of afstoten van asielzoekers"

Welvaartstaat behouden

Dijsselbloem benadrukt in de krant dat hij de Schengenzone niet wil opdoeken, maar "de Europese solidariteit komt wel onder druk te staan". "Europa heeft een goed uitgebouwde welvaartstaat. Om die overeind te houden, moet je de grenzen bewaken", gaat hij verder. "Daarom moeten we nauwer samenwerken met de 28 EU-landen. Maar als dat niet lukt, moeten we met een kleinere groep samenwerken." Daarbij wijst hij met een beschuldigende vinger naar de Oost-Europese landen, die "het systeem opblazen".

Volgens de plannen van Dijsselbloem zou vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk blijven binnen de grenzen van de mini-Schengenzone. De grenzen met de andere EU-landen zouden onder bewaking komen te staan. Op tafel liggen onder meer een paspoortcontrole en een asielplafond.

Volgens Jorrit Rijpma, hoofddocent Europees recht en Schengendeskundige aan de Universiteit Leiden, zijn de slaagkansen van een mini-Shengenzone afhankelijk van wat de regeringsleiders bedoelen.

Volgens haar worden er op dit moment twee zaken gemengd. "De vijf landen willen samen kijken hoe ze het asielbeleid kunnen aanpakken. We hebben in het verleden gezien dat sommige landen dwarslagen toen werd gesproken over verplichte quota en over de verdeling van asielzoekers. Dat verklaart misschien dat ze onderling wat meer willen gaan doen. Dat mag, maar het kan niet inhouden dat je daarmee de Schengenregels zoals ze nu bestaan, achter je laat", zegt ze in een interview met de nieuwsradio BNR. (NS)

Onder druk van de vluchtelingencrisis gaan steeds meer stemmen op om de grenzen in Europa te sluiten. Ook Dijsselbloem breekt een lans voor een inperking van de verdragen van Shengen. In een interview met De Tijd houdt hij een betoog voor een harde kern van vijf EU-landen die de buitengrenzen opnieuw streng bewaken. Het gaat om Nederland, België, Zweden, Oostenrijk en Duitsland. Volgens de Nederlandse minister is er geen andere keus. "Zo niet krijgen we een 'race tot the bottom', waarbij ieder land zijn buurland probeert te overtroeven in het ontmoedigen of afstoten van asielzoekers" Dijsselbloem benadrukt in de krant dat hij de Schengenzone niet wil opdoeken, maar "de Europese solidariteit komt wel onder druk te staan". "Europa heeft een goed uitgebouwde welvaartstaat. Om die overeind te houden, moet je de grenzen bewaken", gaat hij verder. "Daarom moeten we nauwer samenwerken met de 28 EU-landen. Maar als dat niet lukt, moeten we met een kleinere groep samenwerken." Daarbij wijst hij met een beschuldigende vinger naar de Oost-Europese landen, die "het systeem opblazen". Volgens de plannen van Dijsselbloem zou vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk blijven binnen de grenzen van de mini-Schengenzone. De grenzen met de andere EU-landen zouden onder bewaking komen te staan. Op tafel liggen onder meer een paspoortcontrole en een asielplafond. Volgens Jorrit Rijpma, hoofddocent Europees recht en Schengendeskundige aan de Universiteit Leiden, zijn de slaagkansen van een mini-Shengenzone afhankelijk van wat de regeringsleiders bedoelen. Volgens haar worden er op dit moment twee zaken gemengd. "De vijf landen willen samen kijken hoe ze het asielbeleid kunnen aanpakken. We hebben in het verleden gezien dat sommige landen dwarslagen toen werd gesproken over verplichte quota en over de verdeling van asielzoekers. Dat verklaart misschien dat ze onderling wat meer willen gaan doen. Dat mag, maar het kan niet inhouden dat je daarmee de Schengenregels zoals ze nu bestaan, achter je laat", zegt ze in een interview met de nieuwsradio BNR. (NS)