De enquête gebeurde op basis van een steekproef bij 896 studenten en 285 docenten. Het was de bedoeling de geleverde inspanningen in het afstandsonderwijs te evalueren. Als het op digitalisering aankomt, onderging het hoger onderwijs de jongste maanden een halve revolutie. "De mogelijkheden van blended learning waren bekend maar allerminst algemeen verspreid", zegt uitgeefster Nathalie Briessinck. "Door corona moest het plots heel snel gaan voor alle studenten en docenten."

Studenten lieten bovendien van zich horen in de media, en klaagden dat ze zich in de steek gelaten voelden. Enige evaluatie leek Acco dus wel verstandig. "Uiteraard liep niet alles perfect, maar het is wel duidelijk dat er in digitalisering een drempel is gesneuveld waar we docenten met alle uitgevers al jaren proberen over te krijgen", zegt CEO Vicky Adriaensen.

Ruimte voor verbetering

Uit de bevraging komt naar voren dat meer dan de helft van de studenten niet meteen staat te springen om opnieuw digitaal lessen te volgen. Is dat niet veel? "Eigenlijk wel", zegt Adriaensen. "We zoeken een verklaring in het feit dat ze nog niet van de ideale combinatie konden proeven. Je kunt onmogelijk in twee weken tijd de ideale mix tussen thuislessen en aula-onderricht uit de mouw schudden. Docenten hadden niet veel tijd om die omschakeling voor te bereiden. Wie in het verleden al experimenteerde met afstandsonderwijs, kon nu stappen vooruit zetten. Voor wie de digitale instrumenten nieuw waren, geldt dat nog niet."

Het is volgens Acco niet de bedoeling dat studenten alles zelf doen. Een volledig digitale ervaring is niet ideaal, maar de uitgever is wel blij dat docenten met koudwatervrees hebben geproefd van de digitale mogelijkheden. "Nu ze die drempel hebben overwonnen, kunnen ze zoeken naar de manier om optimaal toegevoegde waarde te bieden in het leerproces", zegt Briessinck. "Bij Acco geloven we dat we nu een stap vooruit kunnen zetten. Digitaal blijft een middel. De interactie met docenten en medestudenten blijft belangrijk in een leertaject. Daarom zijn wij een pleitbezorger van blended learning."

Papier blijft

Een opvallend element in de enquête: studenten blijven vasthouden aan papieren notities. Ze drukken dus bijvoorbeeld massaal het digitale cursusmateriaal af. "We vinden dat niet vreemd", zegt Adriaensen. "Uit eerdere bevragingen kwam dat ook al naar voren. Wetenschappelijk is het nut van papier bewezen. Daarom zetten we als uitgever niet in op een digitaal platform als vervanging van papier. Wij denken dat bepaalde dingen in het leerproces beter digitaal kunnen gebeuren. De drempelvrees is weg en zodra de eerste stap is gezet, gaat de ontwikkeling van de ideale educatieve mix een pak sneller."

De enquête gebeurde op basis van een steekproef bij 896 studenten en 285 docenten. Het was de bedoeling de geleverde inspanningen in het afstandsonderwijs te evalueren. Als het op digitalisering aankomt, onderging het hoger onderwijs de jongste maanden een halve revolutie. "De mogelijkheden van blended learning waren bekend maar allerminst algemeen verspreid", zegt uitgeefster Nathalie Briessinck. "Door corona moest het plots heel snel gaan voor alle studenten en docenten."Studenten lieten bovendien van zich horen in de media, en klaagden dat ze zich in de steek gelaten voelden. Enige evaluatie leek Acco dus wel verstandig. "Uiteraard liep niet alles perfect, maar het is wel duidelijk dat er in digitalisering een drempel is gesneuveld waar we docenten met alle uitgevers al jaren proberen over te krijgen", zegt CEO Vicky Adriaensen.Uit de bevraging komt naar voren dat meer dan de helft van de studenten niet meteen staat te springen om opnieuw digitaal lessen te volgen. Is dat niet veel? "Eigenlijk wel", zegt Adriaensen. "We zoeken een verklaring in het feit dat ze nog niet van de ideale combinatie konden proeven. Je kunt onmogelijk in twee weken tijd de ideale mix tussen thuislessen en aula-onderricht uit de mouw schudden. Docenten hadden niet veel tijd om die omschakeling voor te bereiden. Wie in het verleden al experimenteerde met afstandsonderwijs, kon nu stappen vooruit zetten. Voor wie de digitale instrumenten nieuw waren, geldt dat nog niet."Het is volgens Acco niet de bedoeling dat studenten alles zelf doen. Een volledig digitale ervaring is niet ideaal, maar de uitgever is wel blij dat docenten met koudwatervrees hebben geproefd van de digitale mogelijkheden. "Nu ze die drempel hebben overwonnen, kunnen ze zoeken naar de manier om optimaal toegevoegde waarde te bieden in het leerproces", zegt Briessinck. "Bij Acco geloven we dat we nu een stap vooruit kunnen zetten. Digitaal blijft een middel. De interactie met docenten en medestudenten blijft belangrijk in een leertaject. Daarom zijn wij een pleitbezorger van blended learning."Een opvallend element in de enquête: studenten blijven vasthouden aan papieren notities. Ze drukken dus bijvoorbeeld massaal het digitale cursusmateriaal af. "We vinden dat niet vreemd", zegt Adriaensen. "Uit eerdere bevragingen kwam dat ook al naar voren. Wetenschappelijk is het nut van papier bewezen. Daarom zetten we als uitgever niet in op een digitaal platform als vervanging van papier. Wij denken dat bepaalde dingen in het leerproces beter digitaal kunnen gebeuren. De drempelvrees is weg en zodra de eerste stap is gezet, gaat de ontwikkeling van de ideale educatieve mix een pak sneller."