Franstalige media pikten deze morgen een zinnetje uit de Standaard op, waaruit moest blijken dat Leterme gezegd zou hebben dat het niet uitgesloten is dat Dexia de volgende weken extra kapitaal zou nodig hebben. "Stemmingmakerij. Er is geen reden tot bijzondere bezorgdheid", laat premier Leterme in een reactie weten. Ook Dexia spreekt de geruchten over een kapitaalverhoging formeel tegen.

Aan de basis van de geruchten ligt een kapitaalverhoging bij de Franse dochter van Dexia, Dexia Crédit Local (DCL), van maximaal 640 miljoen euro. Maar het gaat om een interne operatie die Dexia zelf kan afhandelen. De kapitaalverhoging bij DCL is nodig omdat de Franse regulator de liquiditeitsratio's heeft aangescherpt.

Daardoor werd DCL verplicht om een pakket kwaliteitsvolle obligaties met verlies te verkopen. Die operatie sneed in het kapitaal van DCL en om het verlies goed te maken verhoogt Dexia vanuit de moederholding het kapitaal van DCL met maximaal 640 miljoen euro via de omzetting van een bestaande achtergestelde lening in kapitaal, waardoor de transactie geen gevolgen heeft voor de liquiditeit van Dexia. Als groep lijdt Dexia ook geen verlies op de operatie omdat DCL die obligaties verkocht aan andere dochters van Dexia. Wat vandaag een boekhoudkundig verlies is voor DCL is dus morgen een boekhoudkundige winst voor die dochters van zodra de koersen van die obligaties zich herstellen. De hele constructie is dus louter een boekhoudkundige operatie om tegemoet te komen aan de nieuwe liquiditeitsratio's van de Franse regulator.

DK

Franstalige media pikten deze morgen een zinnetje uit de Standaard op, waaruit moest blijken dat Leterme gezegd zou hebben dat het niet uitgesloten is dat Dexia de volgende weken extra kapitaal zou nodig hebben. "Stemmingmakerij. Er is geen reden tot bijzondere bezorgdheid", laat premier Leterme in een reactie weten. Ook Dexia spreekt de geruchten over een kapitaalverhoging formeel tegen. Aan de basis van de geruchten ligt een kapitaalverhoging bij de Franse dochter van Dexia, Dexia Crédit Local (DCL), van maximaal 640 miljoen euro. Maar het gaat om een interne operatie die Dexia zelf kan afhandelen. De kapitaalverhoging bij DCL is nodig omdat de Franse regulator de liquiditeitsratio's heeft aangescherpt.Daardoor werd DCL verplicht om een pakket kwaliteitsvolle obligaties met verlies te verkopen. Die operatie sneed in het kapitaal van DCL en om het verlies goed te maken verhoogt Dexia vanuit de moederholding het kapitaal van DCL met maximaal 640 miljoen euro via de omzetting van een bestaande achtergestelde lening in kapitaal, waardoor de transactie geen gevolgen heeft voor de liquiditeit van Dexia. Als groep lijdt Dexia ook geen verlies op de operatie omdat DCL die obligaties verkocht aan andere dochters van Dexia. Wat vandaag een boekhoudkundig verlies is voor DCL is dus morgen een boekhoudkundige winst voor die dochters van zodra de koersen van die obligaties zich herstellen. De hele constructie is dus louter een boekhoudkundige operatie om tegemoet te komen aan de nieuwe liquiditeitsratio's van de Franse regulator. DK