Dat schrijven de Mediahuis-kranten.

Een factuur die niet op tijd betaald is, kan een consument vandaag in sommige gevallen zeer duur komen te staan, ook al gaat het om een vergissing of vergetelheid. In dat geval kan de betrokken consument naar de rechter stappen om de kosten als oneerlijk te laten bestempelen, maar dat gebeurt slechts uitzonderlijk.

Daarom stelt minister Dermagne voor om de eerste aanmaning voor een niet betaalde factuur gratis te maken, zoals vandaag het geval is in onder meer de telecomsector. Het gaat dan om alle consumentenschulden.

Bij een tweede herinnering kunnen er wel kosten in rekening worden gebracht, maar die worden geplafonneerd. Dermagne hoopt zijn wetsontwerp, dat vanaf midden juni zou worden besproken in de federale regering, in het najaar goedgekeurd te krijgen in het federaal parlement.

Deurwaarders

De regels moeten terechtkomen in een nieuw onderdeel van het wetboek van economisch recht dat volledig is gewijd aan consumentenschulden.

'Uiteraard moet een schuld betaald worden, maar het is vandaag niet uitzonderlijk dat een consument zijn factuur ziet verdubbelen of verdriedubbelen, omdat hij zijn schuld niet op tijd heeft vereffend. Het misbruik moet worden uitgebannen. Dat geldt ook voor de gerechts­deurwaarders bij wie vandaag te veel uitwassen worden vastgesteld', zegt minister Dermagne in de kranten.

Dat schrijven de Mediahuis-kranten. Een factuur die niet op tijd betaald is, kan een consument vandaag in sommige gevallen zeer duur komen te staan, ook al gaat het om een vergissing of vergetelheid. In dat geval kan de betrokken consument naar de rechter stappen om de kosten als oneerlijk te laten bestempelen, maar dat gebeurt slechts uitzonderlijk. Daarom stelt minister Dermagne voor om de eerste aanmaning voor een niet betaalde factuur gratis te maken, zoals vandaag het geval is in onder meer de telecomsector. Het gaat dan om alle consumentenschulden. Bij een tweede herinnering kunnen er wel kosten in rekening worden gebracht, maar die worden geplafonneerd. Dermagne hoopt zijn wetsontwerp, dat vanaf midden juni zou worden besproken in de federale regering, in het najaar goedgekeurd te krijgen in het federaal parlement. De regels moeten terechtkomen in een nieuw onderdeel van het wetboek van economisch recht dat volledig is gewijd aan consumentenschulden.'Uiteraard moet een schuld betaald worden, maar het is vandaag niet uitzonderlijk dat een consument zijn factuur ziet verdubbelen of verdriedubbelen, omdat hij zijn schuld niet op tijd heeft vereffend. Het misbruik moet worden uitgebannen. Dat geldt ook voor de gerechts­deurwaarders bij wie vandaag te veel uitwassen worden vastgesteld', zegt minister Dermagne in de kranten.