Sinds de introductie in 2005 konden al 5500 ondernemers van de regeling genieten. Dat is goed voor een totaalbedrag van 666 miljoen euro. Zowat een derde of 215 miljoen euro daarvan is toegekend in 2010.

De Waarborgregeling biedt aan een bank of kredietverschaffer meer zekerheid als een ondernemer - zowel starters, kmo's, vrije beroepen of grote ondernemingen - zelf onvoldoende garanties kunnen voorleggen. De overheid stelt zich borg tot anderhalf miljoen euro. Het systeem waarborgt ook leasingcontracten. De Waarborgregeling werd bovendien tijdelijk uitgebreid met overbruggingskredieten. Tweeëntwintig financiële instellingen in Vlaanderen bieden de Waarborgregeling aan.

Hefboominstrument

Door de financiële crisis is het faciliterende karakter van het instrument nog sterker tot uiting gekomen. Dat blijkt ook uit de cijfers in het jaarverslag. In 2009 verdubbelde de productie, tot 205 miljoen euro, en in 2010 werd andermaal een hoger bedrag aan waarborgen toegestaan. Vorig jaar werd voor in totaal 215 miljoen euro aan waarborgen toegestaan, terwijl het aantal dossiers met 11,6 procent groeide tot 1688.

Sinds de lancering van de Waarborgregeling genoten al ruim 5500 ondernemers van de maatregel, goed voor een totaalbedrag van 666 miljoen euro. Door die waarborgen werden bankkredieten toegestaan voor in totaal zowat 1,1 miljard euro. Het hefboomeffect maakte dat er dankzij die toegezegde kredieten voor meer dan 1,5 miljard euro aan investeringen is doorgevoerd. Tegenover elke euro waarborg staan met andere woorden 2,26 euro investeringen.


Scheepvaartsector in vrije val

In 2010 vonden voornamelijk investeringen plaats in de industrie (15,8% van het totale waarborgbedrag), de vrije beroepen (13,3%), de groothandel (12,5%), het bank- en verzekeringswezen (11,3%) en de kleinhandel (10,5%). Opvallend in die verdeling is het aandeel van de sector vervoer en opslag. Dat kende sinds 2008 een scherpe daling van het gerealiseerde waarborgbedrag. In 2008 was die sector nog goed voor liefst 35,5 procent van het totale waarborgbedrag, terwijl dit gedaald is tot nog maar 5,6 procent.

Tot die sector behoren ondernemingen die zowel vervoer over de weg als over het water voor derden uitvoeren. Uit analyse van enkele waarborghouders (financiële instellingen) is de forse daling het gevolg van de moeilijkheden die voornamelijk in de scheepvaartsector aan de gang zijn. Daardoor worden nog maar weinig kredieten in de sector toegekend. Die daling heeft tot gevolg dat het procentuele aandeel van de industrie en de andere sectoren sterk gestegen is.

Ook de regionale spreiding van het aantal dossiers kent geen opvallende verschuivingen. Traditioneel scoort de provincie Antwerpen het hoogst naar aantal investeringen. In 2010 nam de havenprovincie een aandeel van 30 procent voor haar rekening. Ook de provincies West- en Oost-Vlaanderen deden het met elk zo'n 21 procent traditioneel goed. Vlaams-Brabant en Limburg scoren met 13 à 14 procent traditioneel het laagst.

L.D.

Sinds de introductie in 2005 konden al 5500 ondernemers van de regeling genieten. Dat is goed voor een totaalbedrag van 666 miljoen euro. Zowat een derde of 215 miljoen euro daarvan is toegekend in 2010. De Waarborgregeling biedt aan een bank of kredietverschaffer meer zekerheid als een ondernemer - zowel starters, kmo's, vrije beroepen of grote ondernemingen - zelf onvoldoende garanties kunnen voorleggen. De overheid stelt zich borg tot anderhalf miljoen euro. Het systeem waarborgt ook leasingcontracten. De Waarborgregeling werd bovendien tijdelijk uitgebreid met overbruggingskredieten. Tweeëntwintig financiële instellingen in Vlaanderen bieden de Waarborgregeling aan. Hefboominstrument Door de financiële crisis is het faciliterende karakter van het instrument nog sterker tot uiting gekomen. Dat blijkt ook uit de cijfers in het jaarverslag. In 2009 verdubbelde de productie, tot 205 miljoen euro, en in 2010 werd andermaal een hoger bedrag aan waarborgen toegestaan. Vorig jaar werd voor in totaal 215 miljoen euro aan waarborgen toegestaan, terwijl het aantal dossiers met 11,6 procent groeide tot 1688. Sinds de lancering van de Waarborgregeling genoten al ruim 5500 ondernemers van de maatregel, goed voor een totaalbedrag van 666 miljoen euro. Door die waarborgen werden bankkredieten toegestaan voor in totaal zowat 1,1 miljard euro. Het hefboomeffect maakte dat er dankzij die toegezegde kredieten voor meer dan 1,5 miljard euro aan investeringen is doorgevoerd. Tegenover elke euro waarborg staan met andere woorden 2,26 euro investeringen.Scheepvaartsector in vrije val In 2010 vonden voornamelijk investeringen plaats in de industrie (15,8% van het totale waarborgbedrag), de vrije beroepen (13,3%), de groothandel (12,5%), het bank- en verzekeringswezen (11,3%) en de kleinhandel (10,5%). Opvallend in die verdeling is het aandeel van de sector vervoer en opslag. Dat kende sinds 2008 een scherpe daling van het gerealiseerde waarborgbedrag. In 2008 was die sector nog goed voor liefst 35,5 procent van het totale waarborgbedrag, terwijl dit gedaald is tot nog maar 5,6 procent. Tot die sector behoren ondernemingen die zowel vervoer over de weg als over het water voor derden uitvoeren. Uit analyse van enkele waarborghouders (financiële instellingen) is de forse daling het gevolg van de moeilijkheden die voornamelijk in de scheepvaartsector aan de gang zijn. Daardoor worden nog maar weinig kredieten in de sector toegekend. Die daling heeft tot gevolg dat het procentuele aandeel van de industrie en de andere sectoren sterk gestegen is. Ook de regionale spreiding van het aantal dossiers kent geen opvallende verschuivingen. Traditioneel scoort de provincie Antwerpen het hoogst naar aantal investeringen. In 2010 nam de havenprovincie een aandeel van 30 procent voor haar rekening. Ook de provincies West- en Oost-Vlaanderen deden het met elk zo'n 21 procent traditioneel goed. Vlaams-Brabant en Limburg scoren met 13 à 14 procent traditioneel het laagst.L.D.