Beleidsmakers houden zich krampachtig vast aan recepten die niet werken. Of erger nog: ze proberen een nog grotere dosis van wat niet werkt. Ze gedragen zich als de generaals tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als een bestorming met duizend man niet lukte, dan probeerden ze het de volgende volgende keer met tweeduizend. De kosten van die hopeloze strategie lopen steeds hoger op, terwijl de baten uitblijven. Waanzin regeert en het is moeilijk die duivelse cirkel te doorbreken.
...