De regering-Michel krijgt last van de ziekte van Juncker. "We weten wat we moeten doen, maar we weten niet hoe we verkozen moeten raken als we het doen", zei de Luxemburgse politicus Jean-Claude Juncker in 2011 in volle eurocrisis. De regering-Michel weet wat ze moet doen om de vergrijzing betaalbaar te houden, maar nu de verkiezingen aan de horizon opdoemen, schrikt ze van haar eigen beleid. Het mes zetten in de pensioenrechten van werkloze 50-plussers is plots een brug te ver.
...