Eind 2016 zette de regering-Michel een wetgevend kader in de steigers om het probleem van het stijgende aantal langdurig zieken aan te pakken. Begin 2017 ging die aanpak met re-integratietrajecten van start. Maar dat werk was niet helemaal af. Er bleef discussie over de mate waarin werknemers en werkgevers moesten worden geresponsabiliseerd. Vorige maand kwam daarover eindelijk een politiek akkoord. Het compromis luidt dat werknemers die weigeren in te gaan op voorstellen in het re-integratieplan een stuk van hun uitkering verliezen, maar ook dat werkgevers die het vertikken zo'n plan op te zetten, een boete van 800 euro krijgen.
...