Sinds 2006 krijgen vennootschappen op basis van een fictieve rente, gekoppeld aan de tienjarige staatsobligaties, een belastingaftrek. Daarmee wou de regering-Verhofstadt II ondernemingen stimuleren om eigen middelen te gebruiken. Maar nu bekend werd dat IKEA de notionele-intrestaftrek gebruikte om belastingen in ons land te ontwijken, gaan er opnieuw stemmen op om het systeem af te voeren. Tussen 2009 en 2014 zou de Belgische staat ongeveer 1,2 miljard euro aan belastingen zijn misgelopen.

Afschaffing

Onder meer de NV-A pleit daarvoor. In ruil wil de partij snoeien in de vennootschapsbelastingen. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, liet eerder al weten dat hij die belasting wil verlagen van 33,99 procent naar 20 of 22 procent. De ondernemingen zouden de keuze krijgen tussen het gangbare tarief inclusief aftrekken, en het lagere tarief zonder aftrekken. "Door de verlaging van de vennootschapsbelasting willen we internationaal opnieuw op de kaart komen", liet Van Overtveldt weten. "Het is bovendien niet uitgesloten dat een verlaging van het tarief leidt tot een verhoging van de inkomsten. Dat hebben we gezien toen Vlaanderen de successierechten heeft verlaagd."

Aanpassing

Open Vld pleit er dan weer voor om de belastingaftrek van de loonmassa te laten afhangen. "Bedrijven die hun werknemers goed betalen of extra mensen aanwerven, worden daar dan voor beloond", zei Luk Van Biesen enkele weken geleden in het vragenuurtje van de Kamer. Volgens hem wordt een belangrijk signaal gegeven met de introductie van een tewerkstellingscomponent. "De notionele-intrestaftrek is geen fiscaal cadeau, maar een stimulans om het eigen vermogen te versterken en mensen aan te werven."

Al kan niet iedereen zich vinden in die gedachtegang. De extreem linkse partij PVDA is er van overtuigd dat een aantal multinationals de aftrek gebruikt om winsten goedkoop in ons land te parkeren, zonder dat er een echte economische activiteit wordt ontwikkeld. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij haalde de voorzitter uit naar de notionele-intrestaftrek. Volgens de PVDA zou de belastingaftrek ons land al 40 miljard euro hebben gekost. "Dat is 4 miljard euro per jaar. Daarmee kan je bijna alle wachtlijsten voor sociale woningen, voor rusthuizen, en voor kindercrèches wegwerken", luidde de boodschap van Peter Mertens.

Michel Maus, BELGA
Michel Maus © BELGA

Fiscalist Michel Maus schaarde zich dit weekend achter deze redenering. "Het grote probleem met de maatregel is dat die "zo goed als onvoorwaardelijk is". De bedoeling was dat de opbrengst gebruikt zou worden om te investeren en jobs te creëren, maar dat is geen voorwaarde. En dan krijg je natuurlijk excessen, zoals bij IKEA", zei hij aan deredactie.be

Behoud

In een interview met Trends vorig jaar liet sp.a-voorzitter John Crombez dan weer weten dat hij een voorstander is van de notionele-intrestaftrek. "Het heeft tijdens de crisis een aantal bedrijven gered, omdat de maatregel schuldfinanciering afremde."

Ook CD&V lijkt niet gewonnen voor een afschaffing. Volgens kamerlid Eric Van Rompuy is het te voorbarig om een systeem dat is goedgekeurd door de Europese Unie ter discussie te stellen. (NS)

Sinds 2006 krijgen vennootschappen op basis van een fictieve rente, gekoppeld aan de tienjarige staatsobligaties, een belastingaftrek. Daarmee wou de regering-Verhofstadt II ondernemingen stimuleren om eigen middelen te gebruiken. Maar nu bekend werd dat IKEA de notionele-intrestaftrek gebruikte om belastingen in ons land te ontwijken, gaan er opnieuw stemmen op om het systeem af te voeren. Tussen 2009 en 2014 zou de Belgische staat ongeveer 1,2 miljard euro aan belastingen zijn misgelopen.Onder meer de NV-A pleit daarvoor. In ruil wil de partij snoeien in de vennootschapsbelastingen. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, liet eerder al weten dat hij die belasting wil verlagen van 33,99 procent naar 20 of 22 procent. De ondernemingen zouden de keuze krijgen tussen het gangbare tarief inclusief aftrekken, en het lagere tarief zonder aftrekken. "Door de verlaging van de vennootschapsbelasting willen we internationaal opnieuw op de kaart komen", liet Van Overtveldt weten. "Het is bovendien niet uitgesloten dat een verlaging van het tarief leidt tot een verhoging van de inkomsten. Dat hebben we gezien toen Vlaanderen de successierechten heeft verlaagd."Open Vld pleit er dan weer voor om de belastingaftrek van de loonmassa te laten afhangen. "Bedrijven die hun werknemers goed betalen of extra mensen aanwerven, worden daar dan voor beloond", zei Luk Van Biesen enkele weken geleden in het vragenuurtje van de Kamer. Volgens hem wordt een belangrijk signaal gegeven met de introductie van een tewerkstellingscomponent. "De notionele-intrestaftrek is geen fiscaal cadeau, maar een stimulans om het eigen vermogen te versterken en mensen aan te werven."Al kan niet iedereen zich vinden in die gedachtegang. De extreem linkse partij PVDA is er van overtuigd dat een aantal multinationals de aftrek gebruikt om winsten goedkoop in ons land te parkeren, zonder dat er een echte economische activiteit wordt ontwikkeld. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij haalde de voorzitter uit naar de notionele-intrestaftrek. Volgens de PVDA zou de belastingaftrek ons land al 40 miljard euro hebben gekost. "Dat is 4 miljard euro per jaar. Daarmee kan je bijna alle wachtlijsten voor sociale woningen, voor rusthuizen, en voor kindercrèches wegwerken", luidde de boodschap van Peter Mertens.Fiscalist Michel Maus schaarde zich dit weekend achter deze redenering. "Het grote probleem met de maatregel is dat die "zo goed als onvoorwaardelijk is". De bedoeling was dat de opbrengst gebruikt zou worden om te investeren en jobs te creëren, maar dat is geen voorwaarde. En dan krijg je natuurlijk excessen, zoals bij IKEA", zei hij aan deredactie.beIn een interview met Trends vorig jaar liet sp.a-voorzitter John Crombez dan weer weten dat hij een voorstander is van de notionele-intrestaftrek. "Het heeft tijdens de crisis een aantal bedrijven gered, omdat de maatregel schuldfinanciering afremde."Ook CD&V lijkt niet gewonnen voor een afschaffing. Volgens kamerlid Eric Van Rompuy is het te voorbarig om een systeem dat is goedgekeurd door de Europese Unie ter discussie te stellen. (NS)