"Net als de vorige jaren vloeide zowat 50 procent van de meerwaarde die we creëerden, via de overheid terug naar de gemeenschap. We vragen dan ook dat de overheid die middelen efficiënt inzet - met prioriteit voor een betere verkeersinfrastructuur ten dienste van onze gezamenlijke mobiliteit - en een stabiel kader creëert waarin we samen verder duurzaam kunnen groeien", schreef Jef Colruyt in juni 2016 in zijn voorwoord van het jaarverslag van zijn supermarktketen.
...