Het nieuwe vennootschapswetboek (zie kader), dat eind februari werd goedgekeurd, heeft als gevolg dat alle bvba's, eenmansvennootschappen en burgerlijke vennootschappen vanaf 2020 het statuut krijgen van een besloten vennootschap (bv). Dat geldt voor 372.536 ondernemingen, of een op de drie.
...