Een onderneming die voor het eerst een job creëert, hoeft voor die job nooit werkgeversbijdragen te betalen. De huidige vrijstelling van werkgeversbijdragen, die deel uitmaakt van de taxshift-maatregelen, is in voege sinds 1 januari 2016 en loopt in principe tot 31 december 2020. De maatregel heeft vooral effect in sectoren als horeca, bouw en handel. Van deze 38.500 nieuwe jobs situeren er zich 20.355 in Vlaanderen, 11.878 in Wallonië en 6.267 in het Brussels Gewest.

Minister De Block wil nu ook de aanwerving van een tweede werknemer voor starters vrijstellen van werkgeversbijdragen. Open Vld en MR willen zo bedrijven meer kansen geven om te groeien en zorgen voor extra werkgelegenheid.

Minister van Middenstand Denis Ducarme wijst erop dat de nulbijdrage ook 38.500 zelfstandigen in staat heeft gesteld om de eerste stap te zetten qua aanwerving. 'Een eerste werknemer in dienst nemen, betekent voor een zelfstandige zichzelf de kans geven om zijn dagelijkse levenskwaliteit te verbeteren. Hij biedt zich hiermee ook de gelegenheid om zijn omzet te ontwikkelen. Deze resultaten sterken mij in mijn wil om deze maatregel uit te breiden naar de volgende aanwervingen in de komende jaren', stelt hij.

Een onderneming die voor het eerst een job creëert, hoeft voor die job nooit werkgeversbijdragen te betalen. De huidige vrijstelling van werkgeversbijdragen, die deel uitmaakt van de taxshift-maatregelen, is in voege sinds 1 januari 2016 en loopt in principe tot 31 december 2020. De maatregel heeft vooral effect in sectoren als horeca, bouw en handel. Van deze 38.500 nieuwe jobs situeren er zich 20.355 in Vlaanderen, 11.878 in Wallonië en 6.267 in het Brussels Gewest.Minister De Block wil nu ook de aanwerving van een tweede werknemer voor starters vrijstellen van werkgeversbijdragen. Open Vld en MR willen zo bedrijven meer kansen geven om te groeien en zorgen voor extra werkgelegenheid.Minister van Middenstand Denis Ducarme wijst erop dat de nulbijdrage ook 38.500 zelfstandigen in staat heeft gesteld om de eerste stap te zetten qua aanwerving. 'Een eerste werknemer in dienst nemen, betekent voor een zelfstandige zichzelf de kans geven om zijn dagelijkse levenskwaliteit te verbeteren. Hij biedt zich hiermee ook de gelegenheid om zijn omzet te ontwikkelen. Deze resultaten sterken mij in mijn wil om deze maatregel uit te breiden naar de volgende aanwervingen in de komende jaren', stelt hij.