De coalitiepartners van de toekomstige federale regering leggen - net als de Vlaamse regering - de nadruk op besparingen. 'Maar stilaan wordt ingezien dat ook nieuwe inkomsten nodig zijn. Daarvoor wordt in de eerste plaats gekeken naar hogere accijnzen,' meldt De Tijd.

Hoewel de accijnsverhoging niet expliciet in de formateursnota van coformateurs Kris Peeters en Charles Michel vermeld wordt, staat er wel dat 'de fiscaliteit moet worden aangepast om milieuonvriendelijke brandstoffen te ontraden'. Zowel CD&V als de Franstalige liberalen MR zouden hoe dan ook overwegen om de accijnzen op diesel te verhogen. 'We moeten realistisch blijven. Niemand gelooft dat je 17 miljard kan vinden zonder nieuwe inkomsten', klinkt het. Dat zou betekenen dat de prijs van diesel op termijn gelijkgesteld wordt met die van benzine.

Overigens wil ook Europa dat de accijnzen op diesel in ons land worden verhoogd. Door de lagere dieselprijs wordt in België namelijk aanzienlijk meer diesel verkocht dan benzine. In 2013 vloeide er 8,1 miljard liter diesel naar de consument, tegenover1,6 miljard liter benzine, berekende De Tijd.

Rest de vraag of iedere coalitiepartner instemt met een belastingverhoging. Open VLD en de N-VA blijven tot nader order op hun hoede om nieuwe taksen door het regeerakkoord te loodsen.

Donderdag start het overleg over de formateursnota van Peeters en Michel. (BO)

De coalitiepartners van de toekomstige federale regering leggen - net als de Vlaamse regering - de nadruk op besparingen. 'Maar stilaan wordt ingezien dat ook nieuwe inkomsten nodig zijn. Daarvoor wordt in de eerste plaats gekeken naar hogere accijnzen,' meldt De Tijd.Hoewel de accijnsverhoging niet expliciet in de formateursnota van coformateurs Kris Peeters en Charles Michel vermeld wordt, staat er wel dat 'de fiscaliteit moet worden aangepast om milieuonvriendelijke brandstoffen te ontraden'. Zowel CD&V als de Franstalige liberalen MR zouden hoe dan ook overwegen om de accijnzen op diesel te verhogen. 'We moeten realistisch blijven. Niemand gelooft dat je 17 miljard kan vinden zonder nieuwe inkomsten', klinkt het. Dat zou betekenen dat de prijs van diesel op termijn gelijkgesteld wordt met die van benzine.Overigens wil ook Europa dat de accijnzen op diesel in ons land worden verhoogd. Door de lagere dieselprijs wordt in België namelijk aanzienlijk meer diesel verkocht dan benzine. In 2013 vloeide er 8,1 miljard liter diesel naar de consument, tegenover1,6 miljard liter benzine, berekende De Tijd.Rest de vraag of iedere coalitiepartner instemt met een belastingverhoging. Open VLD en de N-VA blijven tot nader order op hun hoede om nieuwe taksen door het regeerakkoord te loodsen. Donderdag start het overleg over de formateursnota van Peeters en Michel. (BO)