In plaats van 2020 af te sluiten met een verlies, zullen de rekeningen van de sociale zekerheid het jaar zonder rode cijfers afronden. Het evenwicht is wel enkel te danken aan een reeks uitzonderlijke maatregelen, zoals de uitkering van 2 miljard euro federale steun aan de ziekenhuizen.

Daarnaast lagen de sociale bijdrages van de werknemers ook 1,4 miljard euro hoger dan wat was verwacht in december. Dat valt te verklaren door het beter dan verwachte economische herstel in het derde trimester.

Aan de uitgavenzijde vertoonden de pensioenen een dalende tendens, wat te maken zou hebben met de oversterfte in de oudste leeftijdscategorieën. Het Riziv betaalde ook 117 miljoen euro minder uitkeringen dan verwacht.

Ook de werkloosheidsuitkeringen bij de RVA daalden met 368 miljoen euro, maar dat is volgens de krant slechts gezichtsbedrog. De totale uitgaven stegen van 4,85 miljard in 2019 tot 9,442 miljard euro in 2020 door de explosie van de tijdelijke werkloosheidssteun.

In plaats van 2020 af te sluiten met een verlies, zullen de rekeningen van de sociale zekerheid het jaar zonder rode cijfers afronden. Het evenwicht is wel enkel te danken aan een reeks uitzonderlijke maatregelen, zoals de uitkering van 2 miljard euro federale steun aan de ziekenhuizen. Daarnaast lagen de sociale bijdrages van de werknemers ook 1,4 miljard euro hoger dan wat was verwacht in december. Dat valt te verklaren door het beter dan verwachte economische herstel in het derde trimester. Aan de uitgavenzijde vertoonden de pensioenen een dalende tendens, wat te maken zou hebben met de oversterfte in de oudste leeftijdscategorieën. Het Riziv betaalde ook 117 miljoen euro minder uitkeringen dan verwacht. Ook de werkloosheidsuitkeringen bij de RVA daalden met 368 miljoen euro, maar dat is volgens de krant slechts gezichtsbedrog. De totale uitgaven stegen van 4,85 miljard in 2019 tot 9,442 miljard euro in 2020 door de explosie van de tijdelijke werkloosheidssteun.