Het plan volgt op een belofte van president Xi Jinping om het gebruik van steenkool in China drastisch te reduceren, met als doel in 2060 klimaatneutraliteit te bereiken. De opwekking en het verbruik van energie moet dan niet meer tot extra CO2-uitstoot leiden.

De nieuwe richtlijnen herhaalden ook een eerder door China geformuleerde doelstelling: om de CO2-uitstoot in 2025 met 18 procent te laten dalen ten opzichte van 2020.

Tegelijkertijd gaat China door met het openen van tientallen nieuwe kolencentrales. Bovendien heeft de regering in Peking medio oktober de binnenlandse steenkoolproductie verhoogd en de stroomtoevoer beperkt naar energievretende industrieën en andere fabrieken tijdens perioden van een piek in de vraag. Momenteel voedt steenkool bijna 60 procent van de Chinese economie.

Een van de zondag gepubliceerde richtlijnen bepaalt dat het aandeel van het niet-fossiele brandstofverbruik tegen 2030 ongeveer 25 procent van het totale energieverbruik moet beslaan. 2030 is tevens het jaar waarin China verwacht dat de uitstoot van kooldioxide per eenheid van het bruto nationaal product met meer dan 65 procent zal zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005.

Om die doelen te bereiken zal de totale geïnstalleerde capaciteit van wind- en zonne-energie in 2030 meer dan 1200 gigawatt moeten bedragen. Volgens gegevens van TradingPlatforms heeft China nu al een hernieuwbare energiecapaciteit van 895 gigawatt, meer dan de volgende vijf landen samen.

Peking roept in het nieuwe klimaatplan op tot een verschuiving in industriële structuren en zegt 'de blinde ontwikkeling' van projecten met een hoog energieverbruik en hoge uitstoot 'resoluut te beteugelen'. De autoriteiten roepen op tot de ontwikkeling van koolstofarme industrieën. De publicatie van de nieuwe richtlijnen komt in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die op 31 oktober begint. Xi zal daarbij overigens niet persoonlijk aanwezig zijn.

Het plan volgt op een belofte van president Xi Jinping om het gebruik van steenkool in China drastisch te reduceren, met als doel in 2060 klimaatneutraliteit te bereiken. De opwekking en het verbruik van energie moet dan niet meer tot extra CO2-uitstoot leiden.De nieuwe richtlijnen herhaalden ook een eerder door China geformuleerde doelstelling: om de CO2-uitstoot in 2025 met 18 procent te laten dalen ten opzichte van 2020. Tegelijkertijd gaat China door met het openen van tientallen nieuwe kolencentrales. Bovendien heeft de regering in Peking medio oktober de binnenlandse steenkoolproductie verhoogd en de stroomtoevoer beperkt naar energievretende industrieën en andere fabrieken tijdens perioden van een piek in de vraag. Momenteel voedt steenkool bijna 60 procent van de Chinese economie.Een van de zondag gepubliceerde richtlijnen bepaalt dat het aandeel van het niet-fossiele brandstofverbruik tegen 2030 ongeveer 25 procent van het totale energieverbruik moet beslaan. 2030 is tevens het jaar waarin China verwacht dat de uitstoot van kooldioxide per eenheid van het bruto nationaal product met meer dan 65 procent zal zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2005. Om die doelen te bereiken zal de totale geïnstalleerde capaciteit van wind- en zonne-energie in 2030 meer dan 1200 gigawatt moeten bedragen. Volgens gegevens van TradingPlatforms heeft China nu al een hernieuwbare energiecapaciteit van 895 gigawatt, meer dan de volgende vijf landen samen. Peking roept in het nieuwe klimaatplan op tot een verschuiving in industriële structuren en zegt 'de blinde ontwikkeling' van projecten met een hoog energieverbruik en hoge uitstoot 'resoluut te beteugelen'. De autoriteiten roepen op tot de ontwikkeling van koolstofarme industrieën. De publicatie van de nieuwe richtlijnen komt in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die op 31 oktober begint. Xi zal daarbij overigens niet persoonlijk aanwezig zijn.