De partijleiders zaten de voorbije vier dagen achter gesloten deuren samen. Precieze groeiprognoses werden niet bekendgemaakt.

Eén van de strategische pijlers van het vijfjarenplan 2021-2025 is technologie. China wil volledig zelfvoorzienend zijn in computerchips, die gelden als een belangrijke bouwsteen voor innovaties als artificiële intelligentie, zelfrijdende wagens of 5G. 'We willen wereldwijd leider zijn in innovatie', staat in de plannen. De Chinese leiders mikken ook op een belangrijke interne markt voor de consumptie én bevoorrading, als motor voor de groei.

Concrete groeicijfers werden niet meegedeeld, maar uit het regeringsdocument blijkt toch dat men streeft naar een 'nieuwe mijlpaal' tegen 2035 voor wat de omvang van de economie betreft, het bbp per capita en het gemiddelde inkomen.

Daarnaast onderschrijft China ook de ambitie om zijn productieapparaat en de levenstijl van de bevolking 'radicaal te vergroenen'. Maar toch zou de CO2-uitstoot - China is nu al wereldkampioen - de volgende jaren eerst nog toenemen alvorens te dalen. Ook de landbouwproductie moet sneller worden gemoderniseerd, om voedselzekerheid te kunnen garanderen.

De ontwikkeling van het leger moet meer gelijk lopen met de economische ontwikkeling, luidt het nog. President Xi Jinping heeft de ambitie om tegen 2049 een leger 'van wereldklasse' uit te bouwen.

Tot slot willen de Communisten in Hongkong en Macau 'op lange termijn welvaart en stabiliteit' behouden. Het vijfjarenplan zal de volgende maanden verder uitgewerkt worden, alvorens het in maart volgend jaar aan het Chinese parlement ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De partijleiders zaten de voorbije vier dagen achter gesloten deuren samen. Precieze groeiprognoses werden niet bekendgemaakt. Eén van de strategische pijlers van het vijfjarenplan 2021-2025 is technologie. China wil volledig zelfvoorzienend zijn in computerchips, die gelden als een belangrijke bouwsteen voor innovaties als artificiële intelligentie, zelfrijdende wagens of 5G. 'We willen wereldwijd leider zijn in innovatie', staat in de plannen. De Chinese leiders mikken ook op een belangrijke interne markt voor de consumptie én bevoorrading, als motor voor de groei. Concrete groeicijfers werden niet meegedeeld, maar uit het regeringsdocument blijkt toch dat men streeft naar een 'nieuwe mijlpaal' tegen 2035 voor wat de omvang van de economie betreft, het bbp per capita en het gemiddelde inkomen. Daarnaast onderschrijft China ook de ambitie om zijn productieapparaat en de levenstijl van de bevolking 'radicaal te vergroenen'. Maar toch zou de CO2-uitstoot - China is nu al wereldkampioen - de volgende jaren eerst nog toenemen alvorens te dalen. Ook de landbouwproductie moet sneller worden gemoderniseerd, om voedselzekerheid te kunnen garanderen. De ontwikkeling van het leger moet meer gelijk lopen met de economische ontwikkeling, luidt het nog. President Xi Jinping heeft de ambitie om tegen 2049 een leger 'van wereldklasse' uit te bouwen. Tot slot willen de Communisten in Hongkong en Macau 'op lange termijn welvaart en stabiliteit' behouden. Het vijfjarenplan zal de volgende maanden verder uitgewerkt worden, alvorens het in maart volgend jaar aan het Chinese parlement ter goedkeuring wordt voorgelegd.