In België zijn zowat 500.000 werknemers langdurig ziek, waarvan 25.000 voldoende autonomie hebben om, met ondersteuning, minstens een deeltijdse beroepsactiviteit te hervatten, aldus Vandenbroucke.

Van die 25.000 mensen rekende de minister toen op 4.500 patiënten die in 2022 'gereactiveerd' werden. De socialist vroeg het Planbureau deze zomer om de theoretische winst voor de begroting van zijn beleid te kwantificeren, schrijft de Franstalige krant L'Echo.

Het Planbureau voerde de oefening uit voor een persoon zonder kinderen die in Brussel woont en die na 9 maanden volledige arbeidsongeschiktheid terugkeert naar voltijds werk gedurende 3 maanden. Die heeft dus een kwart van een jaar gewerkt. De evaluatie voorziet in drie niveaus van brutosalaris, 1.700, 2.700 en 3.700 euro.

Voor de middeninkomens wordt vastgesteld dat de begroting zou worden ontlast van 4.455 euro aan toeslagen en het een winst van ruim 1.500 euro aan personenbelasting zou opleveren. Het rendement aan eigen bijdragen wordt geschat op 1.071 euro terwijl bij de gewestelijke en gemeentelijke opcentiemen sprake is van een budgettaire winst van 639 euro. Omgerekend naar de 4.500 beoogde mensen, komt dat uit op een theoretisch totaal van 34,7 miljoen euro.

Bij een salaris van 1.700 euro daalt de winst in toeslag tot 3.875 euro en in personenbelasting tot 1.149 euro. In dit scenario zou de theoretische winst voor 4.500 mensen die weer aan het werk worden gezet ongeveer 25,2 miljoen bedragen.

Tot slot rekent het Planbureau voor een salaris van 3.700 euro het rendement in toeslag en personenbelasting op 6.105 en 336 euro.

In België zijn zowat 500.000 werknemers langdurig ziek, waarvan 25.000 voldoende autonomie hebben om, met ondersteuning, minstens een deeltijdse beroepsactiviteit te hervatten, aldus Vandenbroucke. Van die 25.000 mensen rekende de minister toen op 4.500 patiënten die in 2022 'gereactiveerd' werden. De socialist vroeg het Planbureau deze zomer om de theoretische winst voor de begroting van zijn beleid te kwantificeren, schrijft de Franstalige krant L'Echo. Het Planbureau voerde de oefening uit voor een persoon zonder kinderen die in Brussel woont en die na 9 maanden volledige arbeidsongeschiktheid terugkeert naar voltijds werk gedurende 3 maanden. Die heeft dus een kwart van een jaar gewerkt. De evaluatie voorziet in drie niveaus van brutosalaris, 1.700, 2.700 en 3.700 euro. Voor de middeninkomens wordt vastgesteld dat de begroting zou worden ontlast van 4.455 euro aan toeslagen en het een winst van ruim 1.500 euro aan personenbelasting zou opleveren. Het rendement aan eigen bijdragen wordt geschat op 1.071 euro terwijl bij de gewestelijke en gemeentelijke opcentiemen sprake is van een budgettaire winst van 639 euro. Omgerekend naar de 4.500 beoogde mensen, komt dat uit op een theoretisch totaal van 34,7 miljoen euro. Bij een salaris van 1.700 euro daalt de winst in toeslag tot 3.875 euro en in personenbelasting tot 1.149 euro. In dit scenario zou de theoretische winst voor 4.500 mensen die weer aan het werk worden gezet ongeveer 25,2 miljoen bedragen. Tot slot rekent het Planbureau voor een salaris van 3.700 euro het rendement in toeslag en personenbelasting op 6.105 en 336 euro.