In 2012 zouden die uitgaven wel dalen tot ongeveer 1,13 miljard. De stijging van de uitgaven kwam er doordat tal van maatregelen genomen werden om mensen uit kansengroepen aan werk te helpen. Dat ging van aanwervingen via PWA-contracten over bannenplannen als het win-winaanwervingsplan tot werkhervattingstoeslagen voor oudere werknemers.

Die maatregelen zijn vaak een combinatie van RSZ-kortingen en loonsubsidies. In 2011 profiteerden gemiddeld 125.420 personen per maand van een activeringsmaatregel. In 2007 waren dat er nog 83.787.

Ondanks die maatregelen om kansengroepen (langdurig werklozen, ouderen, jongeren en allochtonen) aan werk te helpen, ligt de werkgelegenheidsgraad van die categorieën in België gemiddeld nog altijd 10 procentpunten lager dan het Europees gemiddelde. (A.M.)

In 2012 zouden die uitgaven wel dalen tot ongeveer 1,13 miljard. De stijging van de uitgaven kwam er doordat tal van maatregelen genomen werden om mensen uit kansengroepen aan werk te helpen. Dat ging van aanwervingen via PWA-contracten over bannenplannen als het win-winaanwervingsplan tot werkhervattingstoeslagen voor oudere werknemers. Die maatregelen zijn vaak een combinatie van RSZ-kortingen en loonsubsidies. In 2011 profiteerden gemiddeld 125.420 personen per maand van een activeringsmaatregel. In 2007 waren dat er nog 83.787. Ondanks die maatregelen om kansengroepen (langdurig werklozen, ouderen, jongeren en allochtonen) aan werk te helpen, ligt de werkgelegenheidsgraad van die categorieën in België gemiddeld nog altijd 10 procentpunten lager dan het Europees gemiddelde. (A.M.)