Het getouwtrek over mogelijke relancemaatregelen duurt al maanden. Sp.a schoof een btw-verlaging naar voren, maar CD&V zag dat niet zitten. Voor de christendemocraten is vooral het wegwerken van de loonkosthandicap met onze buurlanden tegen 2018 van belang. Dwingende garanties over dat laatste lijken een akkoord nu toch mogelijk te maken.

Zo zijn de federale partners - PS, CD&V, Open Vld, sp.a, MR en cdH - het vrijdag al eens geraakt over een relancepakket om aan de deelstaten voor te leggen. Die moeten wel nog instemmen met de aangekondigde maatregelen. De Vlaamse en Waalse regering hebben al laten weten 'akte' te hebben genomen van het akkoord. Beide deelregeringen zouden tegen het overlegcomité van 11 december beslissen welke relancemaatregelen ze zelf nemen.

Concreet zou in het federale akkoord sprake zijn van een btw-verlaging. Afhankelijk van de bron loopt die maatregel af op 31 december 2015, of volgt er na twee jaar een evaluatie. Volgens een insider komt de verlaging van 21 naar 6 procent alvast neer op een loonkostenverlaging van 650 miljoen euro.

Daarnaast zouden in de komende jaren nog eens voor 1,35 miljard loonlastenverlagingen worden doorgevoerd. Het gaat daarbij telkens om 450 miljoen, voorzien in de enveloppes van het interprofessioneel akkoord (IPA) van 2015, 2017 en 2019.

Volgens een bron komen die loonlastenverlagingen er in drie vormen: lineair (met een vijfde voor de non-profit), voor de laagste lonen en voor de industrie die specifiek te kampen heeft met zware internationale concurrentie. Voorts zouden de federale afspraken nog eens drie enveloppes van 50 miljoen euro voorzien, specifiek voor de werkbonus.

Tot slot zou onder de federale partners zijn afgesproken dat de extra middelen voor het relancepact geen invloed mogen hebben op de welzijnsenveloppes van het IPA (voor de herfinanciering van de pensioenen en de sociale uitkeringen). De enveloppe zou ook opnieuw voor honderd procent aangewend worden, tegenover zestig procent nu, aldus nog een bron.

Het blijft wel afwachten wat uiteindelijk uit het overlegcomité zal komen. De federale partners moeten immers weten 'welke inspanningen de deelstaten willen doen'. Hun samenstelling is namelijk niet helemaal gelijk. Zo zit N-VA er op Vlaams gebied wel bij, terwijl de MR in Brussel en Wallonië in de oppositie zit. Groen zit federaal wel maar op Vlaams gebied in de oppositie. Groen maakt ook deel uit van de Brusselse meerderheid. Voor sp.a is het dan weer het omgekeerde het geval.

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) zei in een reactie niet onder de indruk te zijn van het federale akkoord. Voor Muyters staat vast dat de federale maatregelen te kort zullen schieten om de loonhandicap voldoende te counteren. (Belga/BO)

concurrentiepact wordt blijkbaar een compromis à la belge. @terzaketv Maar na 25 mei 2014 begint een nieuwe meting ...

-- Carl Devos (@devoscarl) 29 november 2013

Het getouwtrek over mogelijke relancemaatregelen duurt al maanden. Sp.a schoof een btw-verlaging naar voren, maar CD&V zag dat niet zitten. Voor de christendemocraten is vooral het wegwerken van de loonkosthandicap met onze buurlanden tegen 2018 van belang. Dwingende garanties over dat laatste lijken een akkoord nu toch mogelijk te maken. Zo zijn de federale partners - PS, CD&V, Open Vld, sp.a, MR en cdH - het vrijdag al eens geraakt over een relancepakket om aan de deelstaten voor te leggen. Die moeten wel nog instemmen met de aangekondigde maatregelen. De Vlaamse en Waalse regering hebben al laten weten 'akte' te hebben genomen van het akkoord. Beide deelregeringen zouden tegen het overlegcomité van 11 december beslissen welke relancemaatregelen ze zelf nemen. Concreet zou in het federale akkoord sprake zijn van een btw-verlaging. Afhankelijk van de bron loopt die maatregel af op 31 december 2015, of volgt er na twee jaar een evaluatie. Volgens een insider komt de verlaging van 21 naar 6 procent alvast neer op een loonkostenverlaging van 650 miljoen euro. Daarnaast zouden in de komende jaren nog eens voor 1,35 miljard loonlastenverlagingen worden doorgevoerd. Het gaat daarbij telkens om 450 miljoen, voorzien in de enveloppes van het interprofessioneel akkoord (IPA) van 2015, 2017 en 2019. Volgens een bron komen die loonlastenverlagingen er in drie vormen: lineair (met een vijfde voor de non-profit), voor de laagste lonen en voor de industrie die specifiek te kampen heeft met zware internationale concurrentie. Voorts zouden de federale afspraken nog eens drie enveloppes van 50 miljoen euro voorzien, specifiek voor de werkbonus. Tot slot zou onder de federale partners zijn afgesproken dat de extra middelen voor het relancepact geen invloed mogen hebben op de welzijnsenveloppes van het IPA (voor de herfinanciering van de pensioenen en de sociale uitkeringen). De enveloppe zou ook opnieuw voor honderd procent aangewend worden, tegenover zestig procent nu, aldus nog een bron. Het blijft wel afwachten wat uiteindelijk uit het overlegcomité zal komen. De federale partners moeten immers weten 'welke inspanningen de deelstaten willen doen'. Hun samenstelling is namelijk niet helemaal gelijk. Zo zit N-VA er op Vlaams gebied wel bij, terwijl de MR in Brussel en Wallonië in de oppositie zit. Groen zit federaal wel maar op Vlaams gebied in de oppositie. Groen maakt ook deel uit van de Brusselse meerderheid. Voor sp.a is het dan weer het omgekeerde het geval. Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) zei in een reactie niet onder de indruk te zijn van het federale akkoord. Voor Muyters staat vast dat de federale maatregelen te kort zullen schieten om de loonhandicap voldoende te counteren. (Belga/BO) concurrentiepact wordt blijkbaar een compromis à la belge. @terzaketv Maar na 25 mei 2014 begint een nieuwe meting ... -- Carl Devos (@devoscarl) 29 november 2013