Welke fouten heeft Europa gemaakt in de aanpak van de Griekse crisis?

Bruno Colmant: "In de eerste plaats heeft men te lang vastgehouden aan een sterke euro, wellicht om het statuut van reservemunt niet in gevaar te brengen. Ten tweede is het beleid van opgelegde besparingen verkeerd uitgedraaid. Dat heeft in Griekenland contraproductief gewerkt. In plaats van te groeien is de Griekse economie nu een kwart kleiner dan bij het uitbreken van de crisis."

Griekenland heeft nieuwe voorstellen gedaan, waardoor een akkoord met de schuldeisers haalbaar lijkt?

Bruno Colmant: "Of er een akkoord wordt bereikt of niet, is eigenlijk een vals debat. De Griekse overheid heeft een schuldenlast die 175 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Technisch is het gewoon onmogelijk die schuld ooit terug te betalen. Als daar niets aan wordt gedaan, hebben alle andere discussies geen zin."

Wat moet er gebeuren?

Bruno Colmant: "Er is maar één oplossing: de schuld van Griekenland moet worden omgezet in een eeuwigdurende schuld. Daarop betalen de Grieken dan intresten, maar ze betalen geen kapitaal af. Zo'n schuldherschikking hoeft geen probleem te zijn, want de Griekse schulden zitten bijna volledig bij de Europese Centrale Bank (ECB), het Internationaal Monetair Fonds en de Europese landen. Anders gezegd: wij financieren de Griekse schuld toch al met onze eigen schulden."

Verwacht u een reactie op de financiële markten als in het dossier-Griekenland geen duurzame oplossing uit de bus komt?

Bruno Colmant: "Die is er al. De rente van Spanje en Portugal is gestegen. Zelfs al is Griekenland een kleine economie en is er nauwelijks nog een besmettingsgevaar, de markten zullen zich afvragen welk land de volgende zwakste schakel is. De kans bestaat dat er een risicopremie wordt aangerekend aan andere landen van de eurozone."

En wat kunnen de gevolgen voor de eurozone zijn?

Bruno Colmant: "De geloofwaardigheid van de eurozone staat op het spel. Dat het project met constructiefouten kampte, is duidelijk. Als Europa er niet in slaagt een klein, geïsoleerd probleem als Griekenland op te lossen, zal dat de markten aan het denken zetten. Heel het project zal als een politieke mislukking worden bekeken."

Kunnen de constructiefouten op korte termijn worden gerepareerd?

Bruno Colmant: "Heel moeilijk. Als men echt van de voordelen van een gemeenschappelijke munt wil profiteren, moet het statuut van de ECB worden veranderd. Ik acht het onmogelijk dat de Duitsers dat ooit toelaten. Het slechtst mogelijke scenario is dat we de komende jaren vasthouden aan de euro, omdat het onze gemeenschappelijke munt is, maar zonder dat de economische integratie voortgezet wordt. Dan dreigen we opgezadeld te zitten met een munt die, net doordat het project onafgewerkt blijft, een negatieve impact heeft op de groei." ž

Bruno Colmant: "In de eerste plaats heeft men te lang vastgehouden aan een sterke euro, wellicht om het statuut van reservemunt niet in gevaar te brengen. Ten tweede is het beleid van opgelegde besparingen verkeerd uitgedraaid. Dat heeft in Griekenland contraproductief gewerkt. In plaats van te groeien is de Griekse economie nu een kwart kleiner dan bij het uitbreken van de crisis."Bruno Colmant: "Of er een akkoord wordt bereikt of niet, is eigenlijk een vals debat. De Griekse overheid heeft een schuldenlast die 175 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Technisch is het gewoon onmogelijk die schuld ooit terug te betalen. Als daar niets aan wordt gedaan, hebben alle andere discussies geen zin."Bruno Colmant: "Er is maar één oplossing: de schuld van Griekenland moet worden omgezet in een eeuwigdurende schuld. Daarop betalen de Grieken dan intresten, maar ze betalen geen kapitaal af. Zo'n schuldherschikking hoeft geen probleem te zijn, want de Griekse schulden zitten bijna volledig bij de Europese Centrale Bank (ECB), het Internationaal Monetair Fonds en de Europese landen. Anders gezegd: wij financieren de Griekse schuld toch al met onze eigen schulden."Bruno Colmant: "Die is er al. De rente van Spanje en Portugal is gestegen. Zelfs al is Griekenland een kleine economie en is er nauwelijks nog een besmettingsgevaar, de markten zullen zich afvragen welk land de volgende zwakste schakel is. De kans bestaat dat er een risicopremie wordt aangerekend aan andere landen van de eurozone."Bruno Colmant: "De geloofwaardigheid van de eurozone staat op het spel. Dat het project met constructiefouten kampte, is duidelijk. Als Europa er niet in slaagt een klein, geïsoleerd probleem als Griekenland op te lossen, zal dat de markten aan het denken zetten. Heel het project zal als een politieke mislukking worden bekeken."Bruno Colmant: "Heel moeilijk. Als men echt van de voordelen van een gemeenschappelijke munt wil profiteren, moet het statuut van de ECB worden veranderd. Ik acht het onmogelijk dat de Duitsers dat ooit toelaten. Het slechtst mogelijke scenario is dat we de komende jaren vasthouden aan de euro, omdat het onze gemeenschappelijke munt is, maar zonder dat de economische integratie voortgezet wordt. Dan dreigen we opgezadeld te zitten met een munt die, net doordat het project onafgewerkt blijft, een negatieve impact heeft op de groei." ž