"Het buitenland schildert België af als een failed state, waar alles vierkant draait. In eigen land ontgoochelt de democratie en moeten we vrezen dat vertrouwen en hoop plaatsruimen voor cynisme en ironie", zo luidt het begin van de open brief van de topmanagers Johnny Thijs, Bernard Delvaux en Baudouin Meunier in De Standaard. Volgens hen moet de premier alle overheden van het land achter gemeenschappelijke projecten scharen, om zo een einde te maken aan het falende beleid.

De pijnpunten

"Er gaat meer aandacht naar de analyse van het verleden dan naar de concrete aanpak van de uitdagingen van morgen"

In de brief aan de premier halen de managers de voornaamste Belgische pijnpunten aan. Ze hebben het onder meer over de heropstart van de luchthaven, de slechte coördinatie bij de inlichtingdiensten en het falend energie-en mobiliteitsbeleid. Ze zijn er van overtuigd dat een complexe en irrationele politieke structuur aan de basis ligt van de problemen in ons land. "De bevoegdheden zijn versnipperd door opeenvolgende staatshervormingen,waardoor vandaag iedereen bevoegd is, maar niemand nog verantwoordelijkheid draagt", schrijven ze.

Een tweede oorzaak van de Belgische problemen is volgens hen de schijnbare moeilijkheid om in de openbare sector een grootschalig project op te starten en succesvol af te werken. Ook de manier waarop België terrorisme aanpakt is volgens de topmanagers op zijn minst inefficiënt te noemen. "Er gaat meer aandacht naar de analyse van het verleden dan naar de concrete aanpak van de uitdagingen van morgen", aldus Thijs, Delvaux en Meunier.

Vijf werven

De drie managers schuiven vijf werven naar voren: veiligheid en de strijd tegen radicalisering en terreur, mobiliteit, hernieuwbare energie, vergrijzing en de competitiviteit van de bedrijven. De leidende rol in die werven is weggelegd voor Michel. "Zijn legitimiteit valt in de huidige situatie van het land niet in twijfel te trekken", klinkt het.

Deze vorm van samenwerkings­federalisme is volgens Thijs, geen terugkeer naar het unitaire Belgique à papa. "Alle beleidsniveaus hebben hun rol te spelen en moeten in een constructieve dialoog en met gezond verstand aan doeltreffende oplossingen werken".

Geen proefstuk voor Thijs

De voormalige CEO van Bpost is niet aan zijn proefstuk toe. Hij maakte eind maart al een harde analyse van België als failed state, waar ­alles vierkant draait door een al te complexe politieke besluitvorming.

Ook in een interview met Het Laatste Nieuws vorig week reageerde hij scherp op het Belgische beleid. "Het algemeen belang is zoek. Bij de overheidsvakbonden primeert het eigenbelang. Dat is dramatisch. In de regering primeert het partijbelang. Dat is een schande. In beide gevallen is de burger de dupe. Hij verdient beter", zei hij aan de krant.

Hij pleitte onder meer voor een verminderingn van de partijsubsidies. "Symbolisch zou dat grote waarde hebben. Het zou een teken van goodwill zijn. En het zou de politici eindelijk wat respect opleveren." (NS)

"Het buitenland schildert België af als een failed state, waar alles vierkant draait. In eigen land ontgoochelt de democratie en moeten we vrezen dat vertrouwen en hoop plaatsruimen voor cynisme en ironie", zo luidt het begin van de open brief van de topmanagers Johnny Thijs, Bernard Delvaux en Baudouin Meunier in De Standaard. Volgens hen moet de premier alle overheden van het land achter gemeenschappelijke projecten scharen, om zo een einde te maken aan het falende beleid. In de brief aan de premier halen de managers de voornaamste Belgische pijnpunten aan. Ze hebben het onder meer over de heropstart van de luchthaven, de slechte coördinatie bij de inlichtingdiensten en het falend energie-en mobiliteitsbeleid. Ze zijn er van overtuigd dat een complexe en irrationele politieke structuur aan de basis ligt van de problemen in ons land. "De bevoegdheden zijn versnipperd door opeenvolgende staatshervormingen,waardoor vandaag iedereen bevoegd is, maar niemand nog verantwoordelijkheid draagt", schrijven ze. Een tweede oorzaak van de Belgische problemen is volgens hen de schijnbare moeilijkheid om in de openbare sector een grootschalig project op te starten en succesvol af te werken. Ook de manier waarop België terrorisme aanpakt is volgens de topmanagers op zijn minst inefficiënt te noemen. "Er gaat meer aandacht naar de analyse van het verleden dan naar de concrete aanpak van de uitdagingen van morgen", aldus Thijs, Delvaux en Meunier. De drie managers schuiven vijf werven naar voren: veiligheid en de strijd tegen radicalisering en terreur, mobiliteit, hernieuwbare energie, vergrijzing en de competitiviteit van de bedrijven. De leidende rol in die werven is weggelegd voor Michel. "Zijn legitimiteit valt in de huidige situatie van het land niet in twijfel te trekken", klinkt het.Deze vorm van samenwerkings­federalisme is volgens Thijs, geen terugkeer naar het unitaire Belgique à papa. "Alle beleidsniveaus hebben hun rol te spelen en moeten in een constructieve dialoog en met gezond verstand aan doeltreffende oplossingen werken". De voormalige CEO van Bpost is niet aan zijn proefstuk toe. Hij maakte eind maart al een harde analyse van België als failed state, waar ­alles vierkant draait door een al te complexe politieke besluitvorming. Ook in een interview met Het Laatste Nieuws vorig week reageerde hij scherp op het Belgische beleid. "Het algemeen belang is zoek. Bij de overheidsvakbonden primeert het eigenbelang. Dat is dramatisch. In de regering primeert het partijbelang. Dat is een schande. In beide gevallen is de burger de dupe. Hij verdient beter", zei hij aan de krant. Hij pleitte onder meer voor een verminderingn van de partijsubsidies. "Symbolisch zou dat grote waarde hebben. Het zou een teken van goodwill zijn. En het zou de politici eindelijk wat respect opleveren." (NS)