De boetes die voortkomen uit de kilometerheffing voor vrachtwagens blijken een mooie inkomst voor de Vlaamse Overheid. Sinds die heffing in april 2016 werd ingevoerd, werden al 44.900 boetes uitgeschreven. 31.064 daarvan werden geïnd, goed voor een bedrag van 21,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V).

Handhavingscentrum Viapass baseert zicht op camerabeelden van vaste en verplaatsbare controleapparatuur. Zij legden het merendeel van de boetes (39.623) op. De mobiele controleploegen van de Vlaamse Belastingdienst schreven de overige 5.277 boetes uit. Ook zij mogen vaststellen of vrachtwagens een tolteller of on board unit (OBU) hebben en of die naar behoren werkt.

Verdubbeling

Eind 2019 bedroeg de inningsgraad voor boetes van vrachtwagens met een Belgische kentekenplaat 54,71 procent. Dat is bijna een verdubbeling ten opzicht van midden 2018 toen slechts 30 procent werd geïnd. Voor boetes van chauffeurs met een buitenlands kenteken varieert de inningsgraad stevig. Voor Moldavië gaat het bijvoorbeeld om nog geen 20 procent, voor Zweden gaar het om bijna 80 procent. 'Hoewel er een verbetering is, blijven heel wat buitenlandse boetes onbetaald', zegt Van Rompuy. 'Dat pijnpunt is nog steeds niet weggewerkt. Ik roep de minister dan ook op om daar dringend werk van te maken.'

In totaal leverde de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2018 in België 712,7 miljoen euro op, waar dat een jaar eerder nog 676 miljoen euro was. In Vlaanderen bracht de tolheffing 449,4 miljoen euro op in 2018, tegenover 424,4 miljoen euro in 2017. In Wallonië was dat 253 miljoen euro (241,5 miljoen euro in 2017) en in Brussel 10,3 miljoen euro (10,1 miljoen euro in 2017).

De boetes die voortkomen uit de kilometerheffing voor vrachtwagens blijken een mooie inkomst voor de Vlaamse Overheid. Sinds die heffing in april 2016 werd ingevoerd, werden al 44.900 boetes uitgeschreven. 31.064 daarvan werden geïnd, goed voor een bedrag van 21,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V).Handhavingscentrum Viapass baseert zicht op camerabeelden van vaste en verplaatsbare controleapparatuur. Zij legden het merendeel van de boetes (39.623) op. De mobiele controleploegen van de Vlaamse Belastingdienst schreven de overige 5.277 boetes uit. Ook zij mogen vaststellen of vrachtwagens een tolteller of on board unit (OBU) hebben en of die naar behoren werkt.Eind 2019 bedroeg de inningsgraad voor boetes van vrachtwagens met een Belgische kentekenplaat 54,71 procent. Dat is bijna een verdubbeling ten opzicht van midden 2018 toen slechts 30 procent werd geïnd. Voor boetes van chauffeurs met een buitenlands kenteken varieert de inningsgraad stevig. Voor Moldavië gaat het bijvoorbeeld om nog geen 20 procent, voor Zweden gaar het om bijna 80 procent. 'Hoewel er een verbetering is, blijven heel wat buitenlandse boetes onbetaald', zegt Van Rompuy. 'Dat pijnpunt is nog steeds niet weggewerkt. Ik roep de minister dan ook op om daar dringend werk van te maken.'In totaal leverde de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2018 in België 712,7 miljoen euro op, waar dat een jaar eerder nog 676 miljoen euro was. In Vlaanderen bracht de tolheffing 449,4 miljoen euro op in 2018, tegenover 424,4 miljoen euro in 2017. In Wallonië was dat 253 miljoen euro (241,5 miljoen euro in 2017) en in Brussel 10,3 miljoen euro (10,1 miljoen euro in 2017).