Een kleine 300 vrachtwagens zakten vandaag naar de hoofdstad af om te protesteren tegen de kilometerheffing die op 1 april 2016 ingevoerd wordt. Boze truckers blokkeerden urenlang de kleine ring. De symbolische actie veroorzaakte verkeershinder. De toeterende truckers haalden alle journaals en een delegatie van de drie beroepsorganisaties van de transportsector _ Febetra, UPTR en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) _ werd ontvangen door de gewestregeringen. Na het onderhoud met de transportbonzen beloofde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werk te maken van begeleidende maatregelen. Morgen zitten de Vlaamse overheid en de transportsector opnieuw om de tafel om deze maatregelen te concretiseren.

En dat was ook de bedoeling van de mediagenieke actie. Terwijl de noodlijdende transportsector in ons land kreunt onder de hoge loonlasten en dankzij de lage dieselprijs eindelijk wat begon te herademen, maken de regeringen werk van een kilometerheffing, een bijkomende lastenverhoging voor de arbeidsintensieve transportbedrijven.

Volgens de actievoerders zal de heffing een vernietigende impact hebben op de Belgische transportsector en de hele vaderlandse economie, want die heffing zal integraal doorgerekend worden aan de klant. Om u een idee te geven: een vrachtwagen van meer dan 32 ton die gemiddeld 100.000 km rijdt, waarvan 80.000 km op wegen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing, zal volgens de transportsector jaarlijks 10.240 euro betalen in plaats van 1250 voor het Eurovignet nu. "Een verhoging van 819 procent", becijferden de transporteurs.

'Blokkades houden de kilometerheffing niet tegen, maar ze leveren misschien wel compensaties op'

Naast de hoogte van de heffing zet vooral de timing kwaad bloed. De Belgische transporteurs worstelen al tien jaar met een verslechterende concurrentiepositie door de torenhoge loonkosten in dit land. Daar is al die tijd zeer weinig aan gedaan. Transporteurs mogen dan broodnodig zijn in deze logistieke topregio, ze zijn niet populair. De discussie over de taxshift die de lasten op arbeid moet doen dalen, is nog lang niet beslecht, maar de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt volgend jaar al een feit.

Met de blokkade van Brussel zullen de transporteurs de kilometerheffing niet meer tegenhouden. Dat beseft iedereen. De kilometerheffing is trouwens een goede zaak om de buitenlandse vrachtwagens hun deel te laten betalen voor het gebruik van het Belgische wegennet. Nu komt het erop aan zo veel mogelijk compenserende maatregelen binnen te halen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zegde al toe dat er 100 miljoen euro van de kilometerheffing naar het budget voor infrastructuurwerken zal vloeien, dat is een verhoging met een derde. Ook de afschaffing van verschillende verkeersbelastingen en het Eurovignet liggen op tafel.

Maar de grootste compensatie zal van de federale regering moeten komen. De transportsector zal vlotter door de zure appel heen bijten als hun concurrentiepositie versterkt. Om de loonhandicap te verminderen denken ze onder meer aan de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen op de niet-productieve uren van de chauffeurs. Het gaat dan om de wachttijden van de truckers bij laad- en losoperaties.

Ook de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens zou helpen om de transportsector over de streep te trekken. Zoiets zou de verkeerstromen beter sturen en de druk op de mobiliteit in de spits doen dalen. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar minister Weyts herhaalde deze week nog dat hij er werk van wil maken.

Ziedaar de contouren van het compromis dat in de maak is. Nu is het uitkijken dat de consument geen twee keer moet betalen: én voor de kilometerheffing voor de vrachtwagens én voor die voor de personenwagens. Ook daarom hebben we een taxshift nodig, verschuif de belastingen van autobezit naar autogebruik. Alleen via een budgetneutrale aanpak vermijden we een taxlift.

Kurt De Cat

Een kleine 300 vrachtwagens zakten vandaag naar de hoofdstad af om te protesteren tegen de kilometerheffing die op 1 april 2016 ingevoerd wordt. Boze truckers blokkeerden urenlang de kleine ring. De symbolische actie veroorzaakte verkeershinder. De toeterende truckers haalden alle journaals en een delegatie van de drie beroepsorganisaties van de transportsector _ Febetra, UPTR en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) _ werd ontvangen door de gewestregeringen. Na het onderhoud met de transportbonzen beloofde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werk te maken van begeleidende maatregelen. Morgen zitten de Vlaamse overheid en de transportsector opnieuw om de tafel om deze maatregelen te concretiseren.En dat was ook de bedoeling van de mediagenieke actie. Terwijl de noodlijdende transportsector in ons land kreunt onder de hoge loonlasten en dankzij de lage dieselprijs eindelijk wat begon te herademen, maken de regeringen werk van een kilometerheffing, een bijkomende lastenverhoging voor de arbeidsintensieve transportbedrijven. Volgens de actievoerders zal de heffing een vernietigende impact hebben op de Belgische transportsector en de hele vaderlandse economie, want die heffing zal integraal doorgerekend worden aan de klant. Om u een idee te geven: een vrachtwagen van meer dan 32 ton die gemiddeld 100.000 km rijdt, waarvan 80.000 km op wegen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing, zal volgens de transportsector jaarlijks 10.240 euro betalen in plaats van 1250 voor het Eurovignet nu. "Een verhoging van 819 procent", becijferden de transporteurs. Naast de hoogte van de heffing zet vooral de timing kwaad bloed. De Belgische transporteurs worstelen al tien jaar met een verslechterende concurrentiepositie door de torenhoge loonkosten in dit land. Daar is al die tijd zeer weinig aan gedaan. Transporteurs mogen dan broodnodig zijn in deze logistieke topregio, ze zijn niet populair. De discussie over de taxshift die de lasten op arbeid moet doen dalen, is nog lang niet beslecht, maar de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt volgend jaar al een feit. Met de blokkade van Brussel zullen de transporteurs de kilometerheffing niet meer tegenhouden. Dat beseft iedereen. De kilometerheffing is trouwens een goede zaak om de buitenlandse vrachtwagens hun deel te laten betalen voor het gebruik van het Belgische wegennet. Nu komt het erop aan zo veel mogelijk compenserende maatregelen binnen te halen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zegde al toe dat er 100 miljoen euro van de kilometerheffing naar het budget voor infrastructuurwerken zal vloeien, dat is een verhoging met een derde. Ook de afschaffing van verschillende verkeersbelastingen en het Eurovignet liggen op tafel. Maar de grootste compensatie zal van de federale regering moeten komen. De transportsector zal vlotter door de zure appel heen bijten als hun concurrentiepositie versterkt. Om de loonhandicap te verminderen denken ze onder meer aan de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen op de niet-productieve uren van de chauffeurs. Het gaat dan om de wachttijden van de truckers bij laad- en losoperaties. Ook de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens zou helpen om de transportsector over de streep te trekken. Zoiets zou de verkeerstromen beter sturen en de druk op de mobiliteit in de spits doen dalen. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar minister Weyts herhaalde deze week nog dat hij er werk van wil maken.Ziedaar de contouren van het compromis dat in de maak is. Nu is het uitkijken dat de consument geen twee keer moet betalen: én voor de kilometerheffing voor de vrachtwagens én voor die voor de personenwagens. Ook daarom hebben we een taxshift nodig, verschuif de belastingen van autobezit naar autogebruik. Alleen via een budgetneutrale aanpak vermijden we een taxlift. Kurt De Cat