Het blijft op zijn minst wachten tot vrijdagnamiddag - wanneer het kernkabinet opnieuw samenkomt - of er al dan niet een akkoord wordt bereikt over het ontwerp van minister Geens. Dat het niet vroeger kan, is te wijten aan de De Europese agenda van de betrokken regeringsleden.

De topministers (of hun vertegenwoordigers) kwamen dinsdagmiddag wel even bijeen om over het onderwerp te praten, maar het heetste hangijzer - de spaarfiscaliteit - kwam daarbij niet ter sprake.

Maandagavond had minister Geens al een nieuw denkspoor uitgedacht om Open Vld te overtuigen. De hervorming van de spaarfiscaliteit bleek namelijk een punt van discussie voor de liberalen.

Door het aangepaste voorstel van Geens zou aan de regeling voor de spaarboekjes niet gesleuteld worden, en voor de aangifte van de inkomsten uit andere beleggingsproducten zou de belastingplichtige enkel 'op eer' moeten verklaren dat de som van de aangegeven inkomsten en de belastingvrije intresten uit spaarboekjes niet bovend de grens van1. 880 euro ligt.Minister Geens benadrukte daarbij dat hij niet van plan is om het dossier te laten liggen tot na de verkiezingen.

De bankenwet moet behalve het spaargeld beter beschermen, ook de Belgische financiële sector versterken opdat die beter bestand zou zijn tegen toekomstige crisissen. Een volledige splitsing van zaken- en retailbanken komt er niet. (Belga/BO)

Het blijft op zijn minst wachten tot vrijdagnamiddag - wanneer het kernkabinet opnieuw samenkomt - of er al dan niet een akkoord wordt bereikt over het ontwerp van minister Geens. Dat het niet vroeger kan, is te wijten aan de De Europese agenda van de betrokken regeringsleden. De topministers (of hun vertegenwoordigers) kwamen dinsdagmiddag wel even bijeen om over het onderwerp te praten, maar het heetste hangijzer - de spaarfiscaliteit - kwam daarbij niet ter sprake. Maandagavond had minister Geens al een nieuw denkspoor uitgedacht om Open Vld te overtuigen. De hervorming van de spaarfiscaliteit bleek namelijk een punt van discussie voor de liberalen.Door het aangepaste voorstel van Geens zou aan de regeling voor de spaarboekjes niet gesleuteld worden, en voor de aangifte van de inkomsten uit andere beleggingsproducten zou de belastingplichtige enkel 'op eer' moeten verklaren dat de som van de aangegeven inkomsten en de belastingvrije intresten uit spaarboekjes niet bovend de grens van1. 880 euro ligt.Minister Geens benadrukte daarbij dat hij niet van plan is om het dossier te laten liggen tot na de verkiezingen. De bankenwet moet behalve het spaargeld beter beschermen, ook de Belgische financiële sector versterken opdat die beter bestand zou zijn tegen toekomstige crisissen. Een volledige splitsing van zaken- en retailbanken komt er niet. (Belga/BO)