Minister Johan Vande Lanotte hoopt de benoemingen bij de telecomregulator BIPT "binnen een of twee maanden" af te ronden. Dat heeft hij geantwoord aan Kamerlid Roel Deseyn.

De minister zoekt een voorzitter en een Franstalig lid voor het bestuur van het BIPT sinds de Raad van State in januari de benoeming van Luc Hindryckx en Charles Cuvelliez vernietigde.

De procedure is verder gevorderd dan Vande Lanotte laat uitschijnen. De gesprekken met de jury zijn achter de rug. Drie tot zes kandidaten - minstens drie voor elke functie, maar de lijsten mogen overlappen - zijn door Selor op hun managementcapaciteiten geëvalueerd.

Het advies van Selor gaat nu terug naar de jury. Die stuurt dan de namen in volgorde van voorkeur naar de minister. Hij moet zich houden aan de selectie, maar niet aan de volgorde.

Bij de vorige verkiezing, onder minister Vincent Van Quickenborne, duurde het vier maanden eer de regering het advies van de jury overnam. Vooral de PS lag toen dwars. Hun raadslid Georges Denef, die voor herbenoeming in aanmerking kwam, was in de tweede ronde afgewezen. Een ander zittend raadslid, Michel Van Bellinghen, van MR-signatuur, was in de Selor-ronde gesneuveld. De twee vochten de benoemingen bij de Raad van State aan. Vier jaar na de selectie kreeg Denef gelijk. Volgens de Raad van State was hij op een cruciaal punt verkeerd begrepen en was er onvoldoende rekening gehouden met zijn ervaring. Dat laatste argument gold ook voor Van Bellinghen.

De vernietiging van de benoeming van voorzitter Luc Hindryckx en raadslid Charles Cuvelliez, betekende juridisch dat hun benoemingen nooit hadden plaatsgevonden. Denef en Van Bellinghen hebben dus sinds januari hun oude post terug. Raadsleden blijven immers aan tot hun opvolgers hun functie opnemen.

Het gevolg is wel dat in het bijzonder Luc Hindryckx nu zonder baan en zonder vergoeding zit in afwachting van de afronding van de nieuwe procedure.

België verloor door de zaak ook het voorzitterschap van de conferentie van Europese regulatoren BEREC. Luc Hindryckx was daar tot ondervoorzitter verkozen in afwachting van zijn voorzitterschap in 2014.

Geen nieuwe kandidaten

Omdat de huidige benoemingsprocedure is een herneming is van de oude, zijn er geen nieuwe kandidaten. Voor zover we weten, hebben alle toenmalige belangstellenden zich opnieuw kandidaat gesteld. Raadslid Catherine Rutten had voor de post van voorzitter kunnen gaan, maar vertrekt na de zomer naar de vakorganisatie Pharma.be om er Leo Neels op te volgen.

De vorige jury was apolitiek. In de nieuwe, vierkoppige jury zit nu een figuur die carrière heeft gemaakt dankzij de PS. Michel Damar ontwierp als kabinetschef van Philippe Moureaux in 1989-1991 mee de wet op de overheidsondernemingen en was daarna elf jaar voorzitter van de NMBS. Saskia Van Uffelen, CEO van de Belgische 'Digital Champion' Bull Belux, neemt in de nieuwe jury zowat de rol over van Danielle Jacobs, de directeur van de telecomgebruikersorganisatie Beltug. De reguleringsexpert Martin Cave is tegenwoordig ondervoorzitter van de Britse Raad voor de Mededinging. Hij is ook de uitgever van het jongste boek waaraan het vierde jurylid, advocaat Peter Alexiadis (van Gibson, Dunn & Crutcher), meewerkte. Letterlijk vertaald heet dat Regulatorische stabiliteit en de uitdagingen van Re-regulering. Het sluit nauw aan bij de lopende herziening van het Europese telecombeleid. Helaas bevat het niets over de uitdagingen van regulatorische herbenoemingen.

Inspiratie

De regering kan inspiratie vinden in de creativiteit onder voormalig minister Vincent Van Quickenborne. Om uit de impasse van de vorige benoemingsronde te geraken, creëerde die bijna vier jaar geleden twee posities voor 'bijzondere opdrachthouders' toegevoegd aan de Raad van het BIPT. Die posities gingen, met passende verloning, naar de niet-herbenoemde raadsleden Georges Denef en Michel Van Bellinghen. In de praktijk fungeerden zij tussen 2010 en 2012 min of meer als een vijfde en zesde raadslid van het BIPT. Zij woonden ook de vergaderingen van de Raad bij, waardoor er nu, ironisch genoeg, een zekere continuïteit is bij het BIPT, onder meer in het dossier voor de openstelling van de kabel. De positie van bijzondere opdrachthouder is uitsluitend voorbehouden aan voormalige leden van de Raad, stelt het koninklijk besluit.

Minister Johan Vande Lanotte hoopt de benoemingen bij de telecomregulator BIPT "binnen een of twee maanden" af te ronden. Dat heeft hij geantwoord aan Kamerlid Roel Deseyn.De minister zoekt een voorzitter en een Franstalig lid voor het bestuur van het BIPT sinds de Raad van State in januari de benoeming van Luc Hindryckx en Charles Cuvelliez vernietigde. De procedure is verder gevorderd dan Vande Lanotte laat uitschijnen. De gesprekken met de jury zijn achter de rug. Drie tot zes kandidaten - minstens drie voor elke functie, maar de lijsten mogen overlappen - zijn door Selor op hun managementcapaciteiten geëvalueerd.Het advies van Selor gaat nu terug naar de jury. Die stuurt dan de namen in volgorde van voorkeur naar de minister. Hij moet zich houden aan de selectie, maar niet aan de volgorde. Bij de vorige verkiezing, onder minister Vincent Van Quickenborne, duurde het vier maanden eer de regering het advies van de jury overnam. Vooral de PS lag toen dwars. Hun raadslid Georges Denef, die voor herbenoeming in aanmerking kwam, was in de tweede ronde afgewezen. Een ander zittend raadslid, Michel Van Bellinghen, van MR-signatuur, was in de Selor-ronde gesneuveld. De twee vochten de benoemingen bij de Raad van State aan. Vier jaar na de selectie kreeg Denef gelijk. Volgens de Raad van State was hij op een cruciaal punt verkeerd begrepen en was er onvoldoende rekening gehouden met zijn ervaring. Dat laatste argument gold ook voor Van Bellinghen. De vernietiging van de benoeming van voorzitter Luc Hindryckx en raadslid Charles Cuvelliez, betekende juridisch dat hun benoemingen nooit hadden plaatsgevonden. Denef en Van Bellinghen hebben dus sinds januari hun oude post terug. Raadsleden blijven immers aan tot hun opvolgers hun functie opnemen. Het gevolg is wel dat in het bijzonder Luc Hindryckx nu zonder baan en zonder vergoeding zit in afwachting van de afronding van de nieuwe procedure. België verloor door de zaak ook het voorzitterschap van de conferentie van Europese regulatoren BEREC. Luc Hindryckx was daar tot ondervoorzitter verkozen in afwachting van zijn voorzitterschap in 2014. Geen nieuwe kandidatenOmdat de huidige benoemingsprocedure is een herneming is van de oude, zijn er geen nieuwe kandidaten. Voor zover we weten, hebben alle toenmalige belangstellenden zich opnieuw kandidaat gesteld. Raadslid Catherine Rutten had voor de post van voorzitter kunnen gaan, maar vertrekt na de zomer naar de vakorganisatie Pharma.be om er Leo Neels op te volgen. De vorige jury was apolitiek. In de nieuwe, vierkoppige jury zit nu een figuur die carrière heeft gemaakt dankzij de PS. Michel Damar ontwierp als kabinetschef van Philippe Moureaux in 1989-1991 mee de wet op de overheidsondernemingen en was daarna elf jaar voorzitter van de NMBS. Saskia Van Uffelen, CEO van de Belgische 'Digital Champion' Bull Belux, neemt in de nieuwe jury zowat de rol over van Danielle Jacobs, de directeur van de telecomgebruikersorganisatie Beltug. De reguleringsexpert Martin Cave is tegenwoordig ondervoorzitter van de Britse Raad voor de Mededinging. Hij is ook de uitgever van het jongste boek waaraan het vierde jurylid, advocaat Peter Alexiadis (van Gibson, Dunn & Crutcher), meewerkte. Letterlijk vertaald heet dat Regulatorische stabiliteit en de uitdagingen van Re-regulering. Het sluit nauw aan bij de lopende herziening van het Europese telecombeleid. Helaas bevat het niets over de uitdagingen van regulatorische herbenoemingen. Inspiratie De regering kan inspiratie vinden in de creativiteit onder voormalig minister Vincent Van Quickenborne. Om uit de impasse van de vorige benoemingsronde te geraken, creëerde die bijna vier jaar geleden twee posities voor 'bijzondere opdrachthouders' toegevoegd aan de Raad van het BIPT. Die posities gingen, met passende verloning, naar de niet-herbenoemde raadsleden Georges Denef en Michel Van Bellinghen. In de praktijk fungeerden zij tussen 2010 en 2012 min of meer als een vijfde en zesde raadslid van het BIPT. Zij woonden ook de vergaderingen van de Raad bij, waardoor er nu, ironisch genoeg, een zekere continuïteit is bij het BIPT, onder meer in het dossier voor de openstelling van de kabel. De positie van bijzondere opdrachthouder is uitsluitend voorbehouden aan voormalige leden van de Raad, stelt het koninklijk besluit.