Dat schrijven De Tijd en L'Echo.

De groei zit vooral in de privésector, die in het eerste kwartaal van dit jaar meer jobs telde dan ooit, en sinds het begin van de regering Michel met 39.600 banen groeide. In het eerste kwartaal van 2016 kwamen er 9.700 banen bij ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Net als de buurlanden profiteert België van de lage olieprijs, de lage rente en de goedkope euro. Maar ook het regeringsbeleid - met name de matiging van de loonkosten - heeft volgens de kranten de creatie van jobs gestimuleerd. De indexsprong en de bevriezing van de reële lonen hebben de loonkostenhandicap flink doen dalen. Die handicap tegenover Duitsland, Frankrijk en Nederland was in 2015 gedaald tot 1,5 procent en bedroeg in 2013 nog 4,1 procent. De verlaging van de sociale lasten, een onderdeel van de taxshift dat op 1 april van kracht werd, zal de concurrentiekracht wellicht verder doen verbeteren, aldus de kranten

'Lage activiteitsgraad'

Een kanttekening is wel dat slechts 67,2 procent van het aantal 20- tot 64-jarigen aan de slag is. Daarmee is de werkgelegenheidsgraad veel lager dan in Duitsland en Nederland, waar dat boven 75 procent zit.

De groei van privébanen zit in de dienstensector, terwijl er banen verloren gaan in industrie, bouw en landbouw.

Premier reageert tevreden

Toch reageert de premier Charles Michel (MR) tevreden op de cijfers. "Ik ben blij met deze bemoedigende resultaten, die aantonen dat het hervormingsbeleid van de regering vruchten afwerpt. Deze nieuwe jobs zorgen voor evenveel nieuwe inkomens die de koopkracht van duizenden gezinnen zullen verbeteren. Dit is een geweldige kans voor al deze gezinnen, die de toekomst met een grotere gemoedsrust tegemoet kunnen zien", zegt hij.

Al benadrukt Michel dat er nog werk aan de winkel is. "De regering gaat de noodzakelijke hervormingen voortzetten om nog meer jobs te creëren. Enkel en alleen door jobs te creëren kunnen we ons solidariteitsmodel duurzaam financieren", besluit hij.

(Belga/RR)

Dat schrijven De Tijd en L'Echo. De groei zit vooral in de privésector, die in het eerste kwartaal van dit jaar meer jobs telde dan ooit, en sinds het begin van de regering Michel met 39.600 banen groeide. In het eerste kwartaal van 2016 kwamen er 9.700 banen bij ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Net als de buurlanden profiteert België van de lage olieprijs, de lage rente en de goedkope euro. Maar ook het regeringsbeleid - met name de matiging van de loonkosten - heeft volgens de kranten de creatie van jobs gestimuleerd. De indexsprong en de bevriezing van de reële lonen hebben de loonkostenhandicap flink doen dalen. Die handicap tegenover Duitsland, Frankrijk en Nederland was in 2015 gedaald tot 1,5 procent en bedroeg in 2013 nog 4,1 procent. De verlaging van de sociale lasten, een onderdeel van de taxshift dat op 1 april van kracht werd, zal de concurrentiekracht wellicht verder doen verbeteren, aldus de kranten Een kanttekening is wel dat slechts 67,2 procent van het aantal 20- tot 64-jarigen aan de slag is. Daarmee is de werkgelegenheidsgraad veel lager dan in Duitsland en Nederland, waar dat boven 75 procent zit.De groei van privébanen zit in de dienstensector, terwijl er banen verloren gaan in industrie, bouw en landbouw. Toch reageert de premier Charles Michel (MR) tevreden op de cijfers. "Ik ben blij met deze bemoedigende resultaten, die aantonen dat het hervormingsbeleid van de regering vruchten afwerpt. Deze nieuwe jobs zorgen voor evenveel nieuwe inkomens die de koopkracht van duizenden gezinnen zullen verbeteren. Dit is een geweldige kans voor al deze gezinnen, die de toekomst met een grotere gemoedsrust tegemoet kunnen zien", zegt hij. Al benadrukt Michel dat er nog werk aan de winkel is. "De regering gaat de noodzakelijke hervormingen voortzetten om nog meer jobs te creëren. Enkel en alleen door jobs te creëren kunnen we ons solidariteitsmodel duurzaam financieren", besluit hij. (Belga/RR)