Dat blijkt uit onderzoek van de Leuvense professoren Swyngedouw, Abts en Meuleman, waarover De Standaard bericht.

Een grote meerderheid van de Vlamingen en Walen is tegelijk van mening dat grootverdieners, bedrijfswinsten, aandeelhouders en vervuilers zwaarder moeten worden belast. Opvallend is ook dat de vraag naar meer herverdeling via belastingen in alle lagen van de bevolking steun vindt, zij het iets minder bij jongeren dan bij ouderen. Een grote meerderheid is voor de verlaging van de lasten voor lage inkomens (bijna 8 op 10 is voor), en de verhoging van lasten voor hoge (7 op 10 is daar voor gewonnen).

Partijverschillen

Zelfstandigen zijn over het algemeen meer tegen belastingen in het algemeen en tegen progressieve belastingen gekant dan de rest van de bevolking. Nog een opmerkelijke vaststelling: kiezers van Open VLD zijn meer tegen belastingen, en kiezers van Groen eerder voor, maar de verschillen per partij zijn niet zo groot.

Het Instituut voor Sociaal en Politiek Onderzoek (Ispo) voerde de studie uit in de marge van zijn post-electoraal verkiezingsonderzoek 2014. Daarbij werden in de periode van 2 oktober 2014 tot 6 juni 2015 1.183 Vlaamse en 719 Franstalige kiezers ondervraagd.

(Belga/RR)

Dat blijkt uit onderzoek van de Leuvense professoren Swyngedouw, Abts en Meuleman, waarover De Standaard bericht.Een grote meerderheid van de Vlamingen en Walen is tegelijk van mening dat grootverdieners, bedrijfswinsten, aandeelhouders en vervuilers zwaarder moeten worden belast. Opvallend is ook dat de vraag naar meer herverdeling via belastingen in alle lagen van de bevolking steun vindt, zij het iets minder bij jongeren dan bij ouderen. Een grote meerderheid is voor de verlaging van de lasten voor lage inkomens (bijna 8 op 10 is voor), en de verhoging van lasten voor hoge (7 op 10 is daar voor gewonnen).Zelfstandigen zijn over het algemeen meer tegen belastingen in het algemeen en tegen progressieve belastingen gekant dan de rest van de bevolking. Nog een opmerkelijke vaststelling: kiezers van Open VLD zijn meer tegen belastingen, en kiezers van Groen eerder voor, maar de verschillen per partij zijn niet zo groot. Het Instituut voor Sociaal en Politiek Onderzoek (Ispo) voerde de studie uit in de marge van zijn post-electoraal verkiezingsonderzoek 2014. Daarbij werden in de periode van 2 oktober 2014 tot 6 juni 2015 1.183 Vlaamse en 719 Franstalige kiezers ondervraagd. (Belga/RR)