De cipiers gooien niet alleen de ruiten in van het kabinet Justitie, maar ook die van zichzelf. En ze gaan ze op hun elan verder. De cipiers blijven halsstarrig staken, ook nadat hun vakbonden een akkoord hadden gesloten met minister van Justitie Koen Geens. Nochtans werd over het akkoord onderhandeld in volle sociale verkiezingen; de vakbonden stonden dus scherp en hebben het onderste uit de kan gehaald.

Het is vreemd dat de Brusselse en Waalse cipiers de lont aan het kruitvat staken. Zij moeten relatief minder gevangenen bewaken dan hun Vlaamse collega's. Omdat de bewakers aan de andere kant van de taalgrens weigeren te werken tegen dezelfde voorwaarden als de Vlamingen, is hun productiviteit een stuk lager. De eis om meer cipiers aan te werven is niet realistisch. I Frankrijk begeleidt een cipier 20 procent meer gevangenen dan in België. Het kan zelfs met minder. Door private beveiligingsbedrijven in te zetten voor niet-kerntaken zou Justitie de personeelskosten kunnen terugdringen.

De eis om meer cipiers aan te werven is niet realistisch. Het kan zelfs met minder.

Het lijkt erop dat de staking door vooral Franstalige cipiers politiek geïnspireerd is. Zij kregen alvast de steun van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Die had beter gezwegen. In de regeringen met de Waalse socialisten werd jarenlang systematisch te weinig geïnvesteerd in de gevangenisgebouwen. Dat zijn, zeker in Wallonië, opgelapte krotten. Hun inrichting beantwoordt evenmin aan moderne inzichten van een menswaardig gevangeniswezen. De vorige regering wenste de noodzakelijke investering in de corebusiness van de rechtsstaat niet rechtstreeks te doen en opteerde voor samenwerking met de privésector. Zo'n constructie sleept relatief lang aan en kost op termijn meer dan de directe financiering.

De regering besliste verleden week tot de bouw of de renovatie van gevangenissen. Dat is een duurzamer antwoord op de achterstand van het gevangeniswezen, dan plat te gaan liggen voor de eisen van militante cipiers.

De cipiers gooien niet alleen de ruiten in van het kabinet Justitie, maar ook die van zichzelf. En ze gaan ze op hun elan verder. De cipiers blijven halsstarrig staken, ook nadat hun vakbonden een akkoord hadden gesloten met minister van Justitie Koen Geens. Nochtans werd over het akkoord onderhandeld in volle sociale verkiezingen; de vakbonden stonden dus scherp en hebben het onderste uit de kan gehaald.Het is vreemd dat de Brusselse en Waalse cipiers de lont aan het kruitvat staken. Zij moeten relatief minder gevangenen bewaken dan hun Vlaamse collega's. Omdat de bewakers aan de andere kant van de taalgrens weigeren te werken tegen dezelfde voorwaarden als de Vlamingen, is hun productiviteit een stuk lager. De eis om meer cipiers aan te werven is niet realistisch. I Frankrijk begeleidt een cipier 20 procent meer gevangenen dan in België. Het kan zelfs met minder. Door private beveiligingsbedrijven in te zetten voor niet-kerntaken zou Justitie de personeelskosten kunnen terugdringen.Het lijkt erop dat de staking door vooral Franstalige cipiers politiek geïnspireerd is. Zij kregen alvast de steun van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Die had beter gezwegen. In de regeringen met de Waalse socialisten werd jarenlang systematisch te weinig geïnvesteerd in de gevangenisgebouwen. Dat zijn, zeker in Wallonië, opgelapte krotten. Hun inrichting beantwoordt evenmin aan moderne inzichten van een menswaardig gevangeniswezen. De vorige regering wenste de noodzakelijke investering in de corebusiness van de rechtsstaat niet rechtstreeks te doen en opteerde voor samenwerking met de privésector. Zo'n constructie sleept relatief lang aan en kost op termijn meer dan de directe financiering.De regering besliste verleden week tot de bouw of de renovatie van gevangenissen. Dat is een duurzamer antwoord op de achterstand van het gevangeniswezen, dan plat te gaan liggen voor de eisen van militante cipiers.