Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) tuigden het Welvaartsfonds eind vorig jaar al op, samen met een veertigtal financiële partners, waaronder enkele grootbanken, verzekeraars, investeringsfondsen en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM. Het fonds moet enerzijds intrinsiek gezonde bedrijven door de coronapandemie helpen sleuren, maar anderzijds ook ondernemingen die opportuniteiten zien in de crisis de kans bieden om te groeien. Crevits denkt dan onder meer aan de digitale sector of de recyclageindustrie. De Vlaamse overheid voorziet een startkapitaal van 240 miljoen euro, private partners kunnen tot 260 miljoen euro bijdragen. Het gaat om een eerste soortgelijk project op dergelijke schaal. 'Het is uiteraard spijtig dat de coronacrisis gebeurd is, maar het heeft de overheid ertoe genoopt paden die we nog niet grondig hadden verkend, nu wel te verkennen', zegt Crevits daarover.

Ethisch handelen

Sinds vandaag is het fonds ook juridisch operationeel, na het afsluiten van een eerste financieringsronde. Die heeft 167 miljoen euro opgeleverd. Bedrijven die dat wensen kunnen een aanvraag indienen bij PMV. De financiering wordt wel voorbehouden voor ondernemingen met een 'sterke band met Vlaanderen', aldus Crevits. Bovendien is ook ethisch handelen een belangrijke voorwaarde. In de praktijk zal het allicht vooral om kmo's gaan.

Bert De Graeve is de voorzitter van het Welvaartsfonds. De Graeve is een bekende naam in de bedrijfswereld na passages bij onder meer telecombedrijf Alcatel en staaldraadproducent Bekaert en was ook jarenlang gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse openbare omroep. 'Ik ben vereerd dat men mij heeft gevraagd opnieuw een rol te spelen op het kruispunt van een publieke en een private instelling', zegt De Graeve. 'Ik ben ervan overtuigd dat het Welvaartsfonds de noodzakelijke impact kan creëren om de economie op de juiste rails te zetten.' De voorzitter benadrukt ook het groene karakter van het fonds. 'Met het Welvaartsfonds willen we de omslag naar een fossielvrije economie nog meer versnellen', zegt hij.

Het Welvaartsfonds heeft in principe ruimte voor 500 miljoen euro. De bedoeling is nu om te bekijken hoe groot het succes is om te bepalen welke nood er is aan extra financiering. Particulieren kunnen voorlopig nog niet investeren via het Welvaartsfonds. Die kunnen bijvoorbeeld wel al achtergestelde leningen verstrekken aan Vlaamse kmo's via de uitbreiding van de win-winlening, waarvan de cijfers volgens Crevits "spectaculair" zijn.

Duw in de rug

Het momentum is er in elk geval, aldus Crevits: de strenge coronamaatregelen lijken nu eindelijk definitief te worden afgebouwd en de Nationale Bank gaf maandagochtend hoopgevende economische groeicijfers vrij. 'Het is belangrijk om op het moment dat er relance mogelijk is dat privékapitaal en niet-overheidsgerelateerde ondersteuning de groei een duw in de rug kunnen geven. We staan er economisch iets beter voor dan we verwacht hadden, maar blijven toch bezorgd. We zijn ervan overtuigd dat die extra's nodig zijn om structurele schade aan de economie te vermijden', aldus Crevits.

Ook volgens algemeen manager bij PMV Michel Casselman is de timing ideaal. 'We staan er vandaag economisch iets beter voor dan we een jaar geleden hadden gevreesd, maar door corona zagen veel bedrijven vorig jaar een grote hap uit hun reserves verdwijnen. Dat maakt dat hun beleenbaarheid nu minder groot is en bemoeilijkt de aankoop van voorraden, om groei te realiseren. Die bedrijven zullen nu van het welvaartsfonds kunnen genieten.'

De financiering via het Welvaartsfonds kan in de vorm van kapitaal, quasi-kapitaal of achtergestelde leningen worden verstrekt voor bedragen van 1,25 tot 50 miljoen euro en heeft een looptijd van 4 tot 7 jaar.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) tuigden het Welvaartsfonds eind vorig jaar al op, samen met een veertigtal financiële partners, waaronder enkele grootbanken, verzekeraars, investeringsfondsen en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM. Het fonds moet enerzijds intrinsiek gezonde bedrijven door de coronapandemie helpen sleuren, maar anderzijds ook ondernemingen die opportuniteiten zien in de crisis de kans bieden om te groeien. Crevits denkt dan onder meer aan de digitale sector of de recyclageindustrie. De Vlaamse overheid voorziet een startkapitaal van 240 miljoen euro, private partners kunnen tot 260 miljoen euro bijdragen. Het gaat om een eerste soortgelijk project op dergelijke schaal. 'Het is uiteraard spijtig dat de coronacrisis gebeurd is, maar het heeft de overheid ertoe genoopt paden die we nog niet grondig hadden verkend, nu wel te verkennen', zegt Crevits daarover.Sinds vandaag is het fonds ook juridisch operationeel, na het afsluiten van een eerste financieringsronde. Die heeft 167 miljoen euro opgeleverd. Bedrijven die dat wensen kunnen een aanvraag indienen bij PMV. De financiering wordt wel voorbehouden voor ondernemingen met een 'sterke band met Vlaanderen', aldus Crevits. Bovendien is ook ethisch handelen een belangrijke voorwaarde. In de praktijk zal het allicht vooral om kmo's gaan. Bert De Graeve is de voorzitter van het Welvaartsfonds. De Graeve is een bekende naam in de bedrijfswereld na passages bij onder meer telecombedrijf Alcatel en staaldraadproducent Bekaert en was ook jarenlang gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse openbare omroep. 'Ik ben vereerd dat men mij heeft gevraagd opnieuw een rol te spelen op het kruispunt van een publieke en een private instelling', zegt De Graeve. 'Ik ben ervan overtuigd dat het Welvaartsfonds de noodzakelijke impact kan creëren om de economie op de juiste rails te zetten.' De voorzitter benadrukt ook het groene karakter van het fonds. 'Met het Welvaartsfonds willen we de omslag naar een fossielvrije economie nog meer versnellen', zegt hij. Het Welvaartsfonds heeft in principe ruimte voor 500 miljoen euro. De bedoeling is nu om te bekijken hoe groot het succes is om te bepalen welke nood er is aan extra financiering. Particulieren kunnen voorlopig nog niet investeren via het Welvaartsfonds. Die kunnen bijvoorbeeld wel al achtergestelde leningen verstrekken aan Vlaamse kmo's via de uitbreiding van de win-winlening, waarvan de cijfers volgens Crevits "spectaculair" zijn. Het momentum is er in elk geval, aldus Crevits: de strenge coronamaatregelen lijken nu eindelijk definitief te worden afgebouwd en de Nationale Bank gaf maandagochtend hoopgevende economische groeicijfers vrij. 'Het is belangrijk om op het moment dat er relance mogelijk is dat privékapitaal en niet-overheidsgerelateerde ondersteuning de groei een duw in de rug kunnen geven. We staan er economisch iets beter voor dan we verwacht hadden, maar blijven toch bezorgd. We zijn ervan overtuigd dat die extra's nodig zijn om structurele schade aan de economie te vermijden', aldus Crevits. Ook volgens algemeen manager bij PMV Michel Casselman is de timing ideaal. 'We staan er vandaag economisch iets beter voor dan we een jaar geleden hadden gevreesd, maar door corona zagen veel bedrijven vorig jaar een grote hap uit hun reserves verdwijnen. Dat maakt dat hun beleenbaarheid nu minder groot is en bemoeilijkt de aankoop van voorraden, om groei te realiseren. Die bedrijven zullen nu van het welvaartsfonds kunnen genieten.' De financiering via het Welvaartsfonds kan in de vorm van kapitaal, quasi-kapitaal of achtergestelde leningen worden verstrekt voor bedragen van 1,25 tot 50 miljoen euro en heeft een looptijd van 4 tot 7 jaar.