Tijdens zijn toespraak gaf Bernanke aan dat de Fed de rente nog een 'aanzienlijke tijd' rond het huidige peil van 'bijna' 0 procent zal houden. Mogelijk blijft dat zelfs zo nadat het door de centrale bank nagestreefde werkloosheidsniveau van 6,5 procent is bereikt.

Nochtans lieten de centrale bankiers van de Fed een jaar geleden verstaan dat het soepel monetair beleid zou worden bijgesteld in het geval de werkloosheidsgraad in de VS tot 6,5 procent zou dalen. Daarbij zou de knop van de nulrente worden uitgeschakeld en de maandelijkse inkoop van obligaties - voor een bedrag van 85 miljard dollar - worden afgebouwd. In september van dit jaar nuanceerde Bernanke die pronte voornemens al door ze niet langer als belofte te laten gelden.

Het vooruitzicht dat de obligatie-aankopen zou worden ingeperkt zorgde afgelopen zomer voor een sterke stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties.

Bernanke benadrukte in zijn toespraak van dinsdag dat de rente ook laag zal blijven na de afbouw van de obligatie-aankopen.

Voorts sloot Bernanke zich aan bij uitspraken van zijn opvolger Janet Yellen, vorige week in het Amerikaanse Congres. "Ik deel haar gevoel dat we voor een normalisering van ons beleid nu eerst alles moeten doen om een robuuster herstel te creëren", luidde het. (Belga/ANP/BO)

Tijdens zijn toespraak gaf Bernanke aan dat de Fed de rente nog een 'aanzienlijke tijd' rond het huidige peil van 'bijna' 0 procent zal houden. Mogelijk blijft dat zelfs zo nadat het door de centrale bank nagestreefde werkloosheidsniveau van 6,5 procent is bereikt. Nochtans lieten de centrale bankiers van de Fed een jaar geleden verstaan dat het soepel monetair beleid zou worden bijgesteld in het geval de werkloosheidsgraad in de VS tot 6,5 procent zou dalen. Daarbij zou de knop van de nulrente worden uitgeschakeld en de maandelijkse inkoop van obligaties - voor een bedrag van 85 miljard dollar - worden afgebouwd. In september van dit jaar nuanceerde Bernanke die pronte voornemens al door ze niet langer als belofte te laten gelden.Het vooruitzicht dat de obligatie-aankopen zou worden ingeperkt zorgde afgelopen zomer voor een sterke stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Bernanke benadrukte in zijn toespraak van dinsdag dat de rente ook laag zal blijven na de afbouw van de obligatie-aankopen. Voorts sloot Bernanke zich aan bij uitspraken van zijn opvolger Janet Yellen, vorige week in het Amerikaanse Congres. "Ik deel haar gevoel dat we voor een normalisering van ons beleid nu eerst alles moeten doen om een robuuster herstel te creëren", luidde het. (Belga/ANP/BO)