De arbeidskost is samengesteld uit de loonkosten plus niet-loongerelateerde kosten zoals de sociale bijdragen van de werkgever. De cijfers van Eurostat hebben betrekking op alle bedrijven met minstens tien werknemers, met uitzondering van de landbouwsector en de openbare sector.

Ook in 2016 was België goed voor een tweede plaats in Europa. Ons land voert nochtans al enige jaren een beleid van loonmatiging, wat tot uiting komt in de minder snelle stijging van de arbeidskosten. Enkel in Finland was er vorig jaar een daling, met 1,5 procent.

Luxemburg staat op een derde plaats, met een gemiddelde arbeidskost van 37,6 euro per uur. Daarna volgen Zweden (36,6 euro), Frankrijk (36 euro), Nederland (34,8 euro) en Duitsland (34,1 euro). In de meeste van onze buurlanden (Duitsland, Nederland en Luxemburg) steeg de arbeidskost met zo'n 2,5 procent opmerkelijk sneller dan in België. In Frankrijk kon men de toename (+1,1 procent) beperkt houden.

Binnen de Europese Unie zijn er nog grote verschillen inzake arbeidskosten. De goedkoopste landen blijven Bulgarije (4,9 euro per uur), Roemenië (6,3 euro) en Litouwen (8 euro). Het Europees gemiddelde ligt op 26,8 euro per uur.

De arbeidskost is samengesteld uit de loonkosten plus niet-loongerelateerde kosten zoals de sociale bijdragen van de werkgever. De cijfers van Eurostat hebben betrekking op alle bedrijven met minstens tien werknemers, met uitzondering van de landbouwsector en de openbare sector.Ook in 2016 was België goed voor een tweede plaats in Europa. Ons land voert nochtans al enige jaren een beleid van loonmatiging, wat tot uiting komt in de minder snelle stijging van de arbeidskosten. Enkel in Finland was er vorig jaar een daling, met 1,5 procent.Luxemburg staat op een derde plaats, met een gemiddelde arbeidskost van 37,6 euro per uur. Daarna volgen Zweden (36,6 euro), Frankrijk (36 euro), Nederland (34,8 euro) en Duitsland (34,1 euro). In de meeste van onze buurlanden (Duitsland, Nederland en Luxemburg) steeg de arbeidskost met zo'n 2,5 procent opmerkelijk sneller dan in België. In Frankrijk kon men de toename (+1,1 procent) beperkt houden.Binnen de Europese Unie zijn er nog grote verschillen inzake arbeidskosten. De goedkoopste landen blijven Bulgarije (4,9 euro per uur), Roemenië (6,3 euro) en Litouwen (8 euro). Het Europees gemiddelde ligt op 26,8 euro per uur.