De CREG schat de operationele winst van een gemiddelde Belgische gascentrale op 39,3 miljoen euro voor 2021. In ons land staan vandaag negen gascentrales. In totaal loopt de winst dus op richting 353 miljoen euro.

De winsten - de hoogste sinds het begin van de metingen door de energieregulator vijftien jaar geleden - hebben alles te maken met de energiecrisis. Energiebedrijven die gascentrales uitbaten in ons land hebben langetermijncontracten voor de bevoorrading van hun installatie. Door de spectaculair gestegen aardgasprijzen is het voor de uitbaters nu financieel interessanter om het aardgas dat ze voor lage prijzen hebben aangekocht niet om te zetten in elektriciteit, zoals gebruikelijk, maar om het zelf simpelweg door te verkopen tegen de hoge prijzen van vandaag. De elektriciteit die uitbaters van gascentrales verschuldigd zijn aan hun klanten kopen ze intussen aan op de elektriciteitsmarkt.

Verrijken

Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) maakt zich al langer sterk dat niemand zich mag verrijken aan de energiecrisis. 'Niet de overheid en niet de energieleveranciers', zegt ze. 'De overheid heeft elke euro meerinkomst gebruikt om de energiefactuur te verlagen. Ik ga er alles aan doen om overwinsten van de energieleveranciers aan te pakken.'

De minister wil evenwel geen 'loze beloftes' formuleren. 'We hebben nu de meerinkomsten geobjectiveerd. We gaan niet overhaast te werk, maar we werken aan een sluitende juridische oplossing. Een maatregel die nadien voor de rechtbank sneuvelt, daar hebben de mensen niets aan', zegt ze. 'Als wij iets aanpassen, riskeren we juridische procedures. In overleg met de CREG werken we nu aan verschillende pistes van oplossingen uit.'

Bevoorradingszekerheid

De CREG heeft, op vraag van de minister bijkomend onderzoek gedaan om overwinsten in de energiesector in kaart te brengen. In oktober waren die er volgens de CREG nog niet, waarop Van der Straeten een opvolgstudie heeft gevraagd. Stap een om te kunnen optreden is ervoor te zorgen dat de situatie zwart op wit en objectief duidelijk is, zegt Van der Straeten.

Die benadrukt ook dat voor de CRM, het investeringsmechanisme dat de bevoorradingszekerheid garandeert tegen de laagst mogelijk prijs en die vanaf 2025 in voege gaat, er voor gezorgd is dat een dergelijke situatie niet kan voordoen. 'Dankzij de "pay back verplichting" die we in de regelgeving hebben ingebouwd, zullen zulke overwinsten in de toekomst automatisch worden terugbetaald', besluit minister Van der Straeten.

De CREG schat de operationele winst van een gemiddelde Belgische gascentrale op 39,3 miljoen euro voor 2021. In ons land staan vandaag negen gascentrales. In totaal loopt de winst dus op richting 353 miljoen euro. De winsten - de hoogste sinds het begin van de metingen door de energieregulator vijftien jaar geleden - hebben alles te maken met de energiecrisis. Energiebedrijven die gascentrales uitbaten in ons land hebben langetermijncontracten voor de bevoorrading van hun installatie. Door de spectaculair gestegen aardgasprijzen is het voor de uitbaters nu financieel interessanter om het aardgas dat ze voor lage prijzen hebben aangekocht niet om te zetten in elektriciteit, zoals gebruikelijk, maar om het zelf simpelweg door te verkopen tegen de hoge prijzen van vandaag. De elektriciteit die uitbaters van gascentrales verschuldigd zijn aan hun klanten kopen ze intussen aan op de elektriciteitsmarkt.Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) maakt zich al langer sterk dat niemand zich mag verrijken aan de energiecrisis. 'Niet de overheid en niet de energieleveranciers', zegt ze. 'De overheid heeft elke euro meerinkomst gebruikt om de energiefactuur te verlagen. Ik ga er alles aan doen om overwinsten van de energieleveranciers aan te pakken.' De minister wil evenwel geen 'loze beloftes' formuleren. 'We hebben nu de meerinkomsten geobjectiveerd. We gaan niet overhaast te werk, maar we werken aan een sluitende juridische oplossing. Een maatregel die nadien voor de rechtbank sneuvelt, daar hebben de mensen niets aan', zegt ze. 'Als wij iets aanpassen, riskeren we juridische procedures. In overleg met de CREG werken we nu aan verschillende pistes van oplossingen uit.' De CREG heeft, op vraag van de minister bijkomend onderzoek gedaan om overwinsten in de energiesector in kaart te brengen. In oktober waren die er volgens de CREG nog niet, waarop Van der Straeten een opvolgstudie heeft gevraagd. Stap een om te kunnen optreden is ervoor te zorgen dat de situatie zwart op wit en objectief duidelijk is, zegt Van der Straeten. Die benadrukt ook dat voor de CRM, het investeringsmechanisme dat de bevoorradingszekerheid garandeert tegen de laagst mogelijk prijs en die vanaf 2025 in voege gaat, er voor gezorgd is dat een dergelijke situatie niet kan voordoen. 'Dankzij de "pay back verplichting" die we in de regelgeving hebben ingebouwd, zullen zulke overwinsten in de toekomst automatisch worden terugbetaald', besluit minister Van der Straeten.