De Europese Commissie heeft haar jaarlijkse analyse van de begrotingen van de lidstaten klaar. Vijf landen krijgen over de hele lijn goede punten, België zit in het achtervolgende groepje. De Belgische begroting voldoet in grote mate, maar afwijkingen zijn mogelijk, stelt de Commissie.

Om te beginnen toont de Commissie zich iets minder optimistisch over de voorspelde inkomsten en besparingen dan de verzamelde Belgische regeringen. De Commissie kijkt in de eerste plaats naar het structureel begrotingssaldo - dus zonder conjuncturele elementen en eenmalige maatregelen - en oordeelt dat de Belgische cijfers iets te rooskleurig worden voorgesteld. Met het oog op een structureel evenwicht in 2018 zegt België het structureel tekort volgend jaar met 0,8 procent te zullen verbeteren. De Commissie gaat uit van een verbetering met 'slechts' 0,4 procent. "De gevraagde correctie, die 0,6 procent bedraagt, kan worden gehaald als de in de ontwerpbegroting opgelijste maatregelen het voorspelde rendement leveren", luidt het in de wandelgangen van de Commissie. "Maar we zien geen maatregelen waar we het totaal niet mee eens zijn."

Beoordeling van het Belgische begrotingsontwerp (beknopte evaluatie van de Europese Commissie), EC
Beoordeling van het Belgische begrotingsontwerp (beknopte evaluatie van de Europese Commissie) © EC

Kaaimantaks

De inkomsten en besparingen waar de Commissie twijfels bij heeft, zijn onder meer het rendement van de Kaaimantaks, een aantal besparingen in de sociale zekerheid die niet voldoende gespecificeerd zijn en de aangekondigde 'redesign' van de overheid. "Het is ons niet duidelijk hoe dat laatste moet worden gerealiseerd", zegt een Europese bron.

Taxshift

Over de taxshift spreekt de Commissie zich nog niet uit. Althans niet over de bedragen die in Belgische regeringskringen circuleren. In het Berlaymontgebouw is wel te horen dat "dit niet de grote hervorming is waarop we aandringen". Zo wordt te weinig gedaan aan de complexiteit van het Belgische belastingsstelsel. Het verminderen van de lasten op arbeid is wel "een stap in de goede richting".

Pensioenhervorming

De Commissie vraagt ons land om op de ingeslagen weg verder te gaan. Ook voor de pensioenhervorming krijgt België een schouderklopje.

Vluchtelingencrisis

Zoals bekend heeft België de Commissie verzocht om de kosten die gepaard gaan met de vluchtelingencrisis buiten de begroting te houden. Daarover heeft de Commissie nog geen beslissing genomen. Ze laat wel weten dat enkel bijkomende maatregelen in overweging zullen genomen worden, zoals de opening van nieuwe asielcentra. De beslissing of de door België opgelijste maatregelen al dan niet buiten het budget vallen, wordt volgend voorjaar verwacht. Maar zelfs al wordt op de vraag van België ingegaan, zal dit het eindoordeel over de begroting niet beïnvloeden.

De budgetanalyses van de Commissie worden volgende week maandag besproken op de eurogroep in Brussel. De Commissie is bereid ook in het Belgische parlement tekst en uitleg te komen geven als ze daartoe wordt uitgenodigd. (Belga/BO)

De Europese Commissie heeft haar jaarlijkse analyse van de begrotingen van de lidstaten klaar. Vijf landen krijgen over de hele lijn goede punten, België zit in het achtervolgende groepje. De Belgische begroting voldoet in grote mate, maar afwijkingen zijn mogelijk, stelt de Commissie. Om te beginnen toont de Commissie zich iets minder optimistisch over de voorspelde inkomsten en besparingen dan de verzamelde Belgische regeringen. De Commissie kijkt in de eerste plaats naar het structureel begrotingssaldo - dus zonder conjuncturele elementen en eenmalige maatregelen - en oordeelt dat de Belgische cijfers iets te rooskleurig worden voorgesteld. Met het oog op een structureel evenwicht in 2018 zegt België het structureel tekort volgend jaar met 0,8 procent te zullen verbeteren. De Commissie gaat uit van een verbetering met 'slechts' 0,4 procent. "De gevraagde correctie, die 0,6 procent bedraagt, kan worden gehaald als de in de ontwerpbegroting opgelijste maatregelen het voorspelde rendement leveren", luidt het in de wandelgangen van de Commissie. "Maar we zien geen maatregelen waar we het totaal niet mee eens zijn." De inkomsten en besparingen waar de Commissie twijfels bij heeft, zijn onder meer het rendement van de Kaaimantaks, een aantal besparingen in de sociale zekerheid die niet voldoende gespecificeerd zijn en de aangekondigde 'redesign' van de overheid. "Het is ons niet duidelijk hoe dat laatste moet worden gerealiseerd", zegt een Europese bron. Over de taxshift spreekt de Commissie zich nog niet uit. Althans niet over de bedragen die in Belgische regeringskringen circuleren. In het Berlaymontgebouw is wel te horen dat "dit niet de grote hervorming is waarop we aandringen". Zo wordt te weinig gedaan aan de complexiteit van het Belgische belastingsstelsel. Het verminderen van de lasten op arbeid is wel "een stap in de goede richting". De Commissie vraagt ons land om op de ingeslagen weg verder te gaan. Ook voor de pensioenhervorming krijgt België een schouderklopje. Zoals bekend heeft België de Commissie verzocht om de kosten die gepaard gaan met de vluchtelingencrisis buiten de begroting te houden. Daarover heeft de Commissie nog geen beslissing genomen. Ze laat wel weten dat enkel bijkomende maatregelen in overweging zullen genomen worden, zoals de opening van nieuwe asielcentra. De beslissing of de door België opgelijste maatregelen al dan niet buiten het budget vallen, wordt volgend voorjaar verwacht. Maar zelfs al wordt op de vraag van België ingegaan, zal dit het eindoordeel over de begroting niet beïnvloeden. De budgetanalyses van de Commissie worden volgende week maandag besproken op de eurogroep in Brussel. De Commissie is bereid ook in het Belgische parlement tekst en uitleg te komen geven als ze daartoe wordt uitgenodigd. (Belga/BO)