Door die maatregelen kon de competitiviteit van de Belgische bedrijven opnieuw worden opgetrokken. Concreet verminderde de loonkostenhandicap met de buurlanden van 16,9 procent tot 11,7 procent tussen 2013 en 2018.

En die verbeterde concurrentiekracht, zo berekende het VBO, hebben de Belgische bedrijven de voorbije vier jaar aangewend om hun producten 3 à 5 procent scherper te prijzen dan de buitenlandse concurrenten. Met succes, zo blijkt. 'Nadat ons wereldwijd exportmarktaandeel (in volume) tussen 2008 en 2013 met bijna 7 procent was gezakt tegen een achtergrond van ontsporende loonkosten, nam het tussen 2014 en 2018 met bijna 6 procent toe dankzij de verbeterde competitiviteit van de bedrijven', klinkt het bij de werkgeversorganisatie. België deed daarmee qua groei zelfs beter dan Duitsland.

Die verbeterde competitiviteit maakte ons land ook aantrekkelijker voor investeringen vanuit het buitenland. Het aantal directe buitenlandse investeringen steeg in de periode 2014-2018 naar ongeveer 220 per jaar. Tussen 2008 en 2013 lag dat gemiddelde maar op 170. Niet alles is postief voor het VBO, dat wijst op belangrijke pijnpunten zoals de zwakke ontwikkeling van de e-commerce in ons land.

Door die maatregelen kon de competitiviteit van de Belgische bedrijven opnieuw worden opgetrokken. Concreet verminderde de loonkostenhandicap met de buurlanden van 16,9 procent tot 11,7 procent tussen 2013 en 2018.En die verbeterde concurrentiekracht, zo berekende het VBO, hebben de Belgische bedrijven de voorbije vier jaar aangewend om hun producten 3 à 5 procent scherper te prijzen dan de buitenlandse concurrenten. Met succes, zo blijkt. 'Nadat ons wereldwijd exportmarktaandeel (in volume) tussen 2008 en 2013 met bijna 7 procent was gezakt tegen een achtergrond van ontsporende loonkosten, nam het tussen 2014 en 2018 met bijna 6 procent toe dankzij de verbeterde competitiviteit van de bedrijven', klinkt het bij de werkgeversorganisatie. België deed daarmee qua groei zelfs beter dan Duitsland.Die verbeterde competitiviteit maakte ons land ook aantrekkelijker voor investeringen vanuit het buitenland. Het aantal directe buitenlandse investeringen steeg in de periode 2014-2018 naar ongeveer 220 per jaar. Tussen 2008 en 2013 lag dat gemiddelde maar op 170. Niet alles is postief voor het VBO, dat wijst op belangrijke pijnpunten zoals de zwakke ontwikkeling van de e-commerce in ons land.