Volgens de Europese begrotingsregels moeten de lidstaten hun tekort onder de 3 procent van hun bbp houden en, in het geval van België, toewerken naar een structureel evenwicht. Verwacht wordt dat ook de openbare schuldgraadwordt afgebouwd tot 60 procent van het bbp.

Uit recente prognoses van de Commissie bleek dat door de coronacrisis het Belgische tekort dit jaar zou oplopen tot 8,9 procent. In die economische context acht de Commissie het dus niet gepast om België en andere landen onder een strenger toezicht te plaatsen.

'Het coronavirus heeft ons als een asteroïde getroffen en heeft een krater geslagen in de Europese economie', zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. De jaarlijkse beleidsaanbevelingen van de Commissie zijn dit jaar dan ook in de eerste plaats bedoeld om de lidstaten te helpen 'zich een weg te banen door de storm'.

Volgens de Europese begrotingsregels moeten de lidstaten hun tekort onder de 3 procent van hun bbp houden en, in het geval van België, toewerken naar een structureel evenwicht. Verwacht wordt dat ook de openbare schuldgraadwordt afgebouwd tot 60 procent van het bbp. Uit recente prognoses van de Commissie bleek dat door de coronacrisis het Belgische tekort dit jaar zou oplopen tot 8,9 procent. In die economische context acht de Commissie het dus niet gepast om België en andere landen onder een strenger toezicht te plaatsen. 'Het coronavirus heeft ons als een asteroïde getroffen en heeft een krater geslagen in de Europese economie', zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. De jaarlijkse beleidsaanbevelingen van de Commissie zijn dit jaar dan ook in de eerste plaats bedoeld om de lidstaten te helpen 'zich een weg te banen door de storm'.