"Het voorstel om voor honderd jaar te lenen, kwam van twee banken: Goldman Sachs en Nomura", zegt Jean Deboutte, de directeur van het Agentschap van de Schuld. "Die hadden een specifieke investeerder. Het gaat om een institutionele partij, maar de naam maken we niet bekend. Dit was niet de eerste keer. Vorig jaar sloten we al eens zo'n lening van 75 miljoen euro tegen 2,5 procent. Maar het aantal beleggers dat hierin geïnteresseerd is, is op twee handen te tellen. De investeerder kan die obligatie in principe wel doorverkopen, maar het is geen liquide instrument. De koper gaat er wellicht vanuit het ...

"Het voorstel om voor honderd jaar te lenen, kwam van twee banken: Goldman Sachs en Nomura", zegt Jean Deboutte, de directeur van het Agentschap van de Schuld. "Die hadden een specifieke investeerder. Het gaat om een institutionele partij, maar de naam maken we niet bekend. Dit was niet de eerste keer. Vorig jaar sloten we al eens zo'n lening van 75 miljoen euro tegen 2,5 procent. Maar het aantal beleggers dat hierin geïnteresseerd is, is op twee handen te tellen. De investeerder kan die obligatie in principe wel doorverkopen, maar het is geen liquide instrument. De koper gaat er wellicht vanuit het papier een lange tijd in portefeuille te houden. Het is ook niet de bedoeling vervroegd terug te betalen. Het is wel een contract, dus als beide partijen dat willen, kunnen we het beëindigen. Maar daar hebben wij geen belang bij. En ze kunnen ons niet verplichten."Deboutte: "Dat kan alleen maar omdat de rente zo laag staat. Een lening met een langere looptijd kost altijd meer, dus is het financieel niet altijd de beste keuze. Maar in het huidige klimaat zijn de verschillen niet zo groot. Op vijftig jaar betaalden we 2,18 procent, voor het dubbele 2,3 procent. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Het is zeker een goede deal voor ons land. Als die kans zich nog eens voordoet, zeker tegen die rente, zeggen we opnieuw ja. Maar het zou mij verwonderen mochten er nog veel komen. Vorige week was er wel heel veel vraag naar obligaties op vijftig jaar. We haalden 3 miljard euro op. Dat is op zich al verwonderlijk. Vroeger was dertig jaar echt wel het langste."Deboutte: "Een aantal jaren geleden kregen we daar meer vragen over dan vandaag. In de documenten bij de uitgifte is daar niets over opgenomen. Dat gebeurt ook niet in andere landen, waar zich ook regio's zouden kunnen afsplitsen. Er zijn wel precedenten. En er bestaat een internationaal verdrag over, maar dat is niet bindend. Eigenlijk komt het erop neer dat er op dat moment een politieke beslissing genomen moet worden. Maar blijkbaar zijn er toch partijen die bereid zijn het risico te nemen. Het is sowieso totaal onvoorspelbaar wat er in honderd jaar allemaal gaat gebeuren. Het hoeft zelfs zo dramatisch niet te zijn als het einde van het land. Maar we hebben nog nooit in de geschiedenis verzaakt aan onze schulden. Vandaar misschien het vertrouwen."Deboutte: "Na de grote operatie vorige week van 6 miljard euro is in 55 procent van onze financieringsbehoefte voldaan. Amper vier maanden ver zitten we dus al over de helft. Dat is zeer comfortabel. De gemiddelde rente bedraagt momenteel 1,05 procent. Dat is iets hoger dan een jaar eerder. We proberen de lage rente echt voor lange tijd vast te leggen. De gemiddelde looptijd bedraagt nu 16,9 jaar. Voor de overheid zitten er nog meevallers aan te komen. Vorig jaar verbeterde het begrotingstekort 0,5 procent van het bbp, 0,3 procent daarvan was toe te schrijven aan de dalende rentelasten. Telkens we oude schulden herfinancieren, dalen de rente-uitgaven. Dat kan nog wel zo een aantal jaren doorgaan."