Dat melden Het Belang van Limburg en De Gazet van Antwerpen.

Op het aanslagbiljet krijgt de belastingplichtige voorgerekend hoeveel geld hij terugkrijgt of moet bijbetalen. Het gaat om belastingplichtigen die hun aangifte hebben gedaan via Tax-on-Web dat in 2003 werd ingevoerd.

Elk jaar wordt het vorige snelheidsrecord gebroken. Francis Adyns van FOD Financiën: "Omdat we op kruissnelheid komen. Tax-on-Web is zijn kinderziekten ontgroeid en zowel de gebruikers als de administratie hebben grotere ervaring met het systeem."

Volgens Adyns worden de volgende drie maanden opnieuw 900.000 aanslagbiljetten per maand verstuurd.

Dat melden Het Belang van Limburg en De Gazet van Antwerpen. Op het aanslagbiljet krijgt de belastingplichtige voorgerekend hoeveel geld hij terugkrijgt of moet bijbetalen. Het gaat om belastingplichtigen die hun aangifte hebben gedaan via Tax-on-Web dat in 2003 werd ingevoerd. Elk jaar wordt het vorige snelheidsrecord gebroken. Francis Adyns van FOD Financiën: "Omdat we op kruissnelheid komen. Tax-on-Web is zijn kinderziekten ontgroeid en zowel de gebruikers als de administratie hebben grotere ervaring met het systeem." Volgens Adyns worden de volgende drie maanden opnieuw 900.000 aanslagbiljetten per maand verstuurd.