Het onderzoek, dat bijzonder vernietigend is, werd besteld in september 2009 na de schorsing van de voorzitster van de rechtbank van koophandel in Brussel, Francine De Tandt, in augustus 2009.

De bedoeling van het rapport was de werking van de rechtbank te onderzoeken. De HRJ boog zich niet specifiek over de feiten die Francine De Tandt ten laste worden gelegd.

Het onderzoek bracht aan het licht dat "het algemeen management van de handelsrechtbank erg beperkt is en niet in overeenstemming is met wat men zou verwachten van een rechtbank van dergelijke omvang".

De voorzitster van de rechtbank delegeert onder andere de rekrutering van rechters in handelszaken aan de voorzitters in handelszaken (een Franstalige en een Nederlandstalige). Deze twee selecteren hun kandidaten echter elk op een andere manier. Er is geen enkele coördinatie of harmonisatie tussen beide taalrollen door de voorzitster.

Dat verschil in aanpak tussen de twee taalrollen is op nog heel wat andere gebieden terug te vinden, luidt het.

Het onderzoek, dat bijzonder vernietigend is, werd besteld in september 2009 na de schorsing van de voorzitster van de rechtbank van koophandel in Brussel, Francine De Tandt, in augustus 2009. De bedoeling van het rapport was de werking van de rechtbank te onderzoeken. De HRJ boog zich niet specifiek over de feiten die Francine De Tandt ten laste worden gelegd. Het onderzoek bracht aan het licht dat "het algemeen management van de handelsrechtbank erg beperkt is en niet in overeenstemming is met wat men zou verwachten van een rechtbank van dergelijke omvang". De voorzitster van de rechtbank delegeert onder andere de rekrutering van rechters in handelszaken aan de voorzitters in handelszaken (een Franstalige en een Nederlandstalige). Deze twee selecteren hun kandidaten echter elk op een andere manier. Er is geen enkele coördinatie of harmonisatie tussen beide taalrollen door de voorzitster. Dat verschil in aanpak tussen de twee taalrollen is op nog heel wat andere gebieden terug te vinden, luidt het.