'Het is de eerste generatie die denkt dat ze het niet beter zal hebben dan hun ouders. Dat de jeugd betoogt, kan ik begrijpen. Maar dat volwassenen hen in hun houding nog steunen ook, daar kan ik niet bij. Een minister van Onderwijs die zegt dat spijbelen in orde is. Leraren die naar de betoging gaan als schooluitstap, zodat zij die op de schoolbanken blijven zitten, eigenlijk spijbelen. Dat is de Umwertung aller Werte, om Friedrich Nietzsche te citeren. Dit jeugdprotest vraagt een volwassen antwoord', stelt De Wever.
...

'Het is de eerste generatie die denkt dat ze het niet beter zal hebben dan hun ouders. Dat de jeugd betoogt, kan ik begrijpen. Maar dat volwassenen hen in hun houding nog steunen ook, daar kan ik niet bij. Een minister van Onderwijs die zegt dat spijbelen in orde is. Leraren die naar de betoging gaan als schooluitstap, zodat zij die op de schoolbanken blijven zitten, eigenlijk spijbelen. Dat is de Umwertung aller Werte, om Friedrich Nietzsche te citeren. Dit jeugdprotest vraagt een volwassen antwoord', stelt De Wever. 'Het valt op dat alle klimaatregelen die media en academici lanceren, uitgaan van een negatief groeimodel', zegt hij. 'Als je dan vraagt wat dat allemaal kost, weten ze het niet. Dat is als een contract voorleggen voor de aankoop van een huis, dat zwijgt over de prijs. Niemand ondertekent dat toch? Tientallen miljarden kosten de voorgestelde maatregelen, en dat om een marginaal effect te creëren. China stoot in drie dagen evenveel CO2 uit als België in een jaar. Waanzin.'De Wever is ervan overtuigd dat innovatie het antwoord zal bieden op de klimaatuitdaging. Ook de bouw- en de vastgoedsector kunnen eraan meewerken. Hij verwijst naar de betonstop, die uiteindelijk is doorgeschoven naar de volgende Vlaamse regering, om in een breder juridisch kader te worden uitgewerkt. 'In plaats van een betonstop is nieuw beton misschien een beter antwoord op de uitdaging', aldus De Wever, verwijzend naar de Romeinen die met de invoering van het cement een technische revolutie creëerden in de architectuur. "De Vlaamse regering spendeert 400 miljoen, onder meer aan een studie over de omvorming van CO2 naar marmer. Innovatie is een beter antwoord op de klimaatuitdaging dan doemdenken.'Op een vraag over betaalbaar wonen antwoordde de burgemeester dat zijn stad een proefproject lanceert, waarbij de kopers enkel voor 99 jaar het opstalrecht verwerven. De gronden blijven eigendom van de stad. 'Die constructie kan de prijs met een derde naar beneden halen', weet hij. 'In Nederland heeft die formule succes. Ik ben benieuwd of deze formule kan slagen in de Zuidelijke Nederlanden. De stad kan als zeer grote eigenaar van grond een belangrijke rol spelen in het aanbod van betaalbare woningen.'Op de vraag of de prijs niet kan dalen door het aantal verplichte vierkante meters per woning in vastgoedprojecten te verminderen, stelt De Wever dat die normen ook zijn ingevoerd om een bepaald publiek, zoals een- en tweeverdieners aan te trekken. 'Het is niet de bedoeling dat die nieuwe projecten volledig worden gekocht door Oost-Europese bouwvakkers', antwoordt hij. 'Eventueel kan kleiner gebouwd worden, maar aan de kwaliteit mag niet geraakt worden.'