Een fit note is een alternatief voor het bewijs van arbeidsongeschiktheid en zou kunnen aangeven welke taken langdurig zieke patiënten wel nog aankunnen.

Het aantal langdurig zieken in België is de jongste jaren snel gestegen tot meer dan een half miljoen. De regering-De Croo overweegt te sleutelen aan de re-integratietrajecten die de vorige federale regering in het leven riep. De fit note zou een verbetering kunnen zijn. Vooral werkgevers lijken dat idee genegen als alternatief voor het bewijs van arbeidsongeschiktheid.

Het artsensyndicaat vroeg zijn leden of dat een goed idee is. Zo'n kwart van de artsen zegt geen mening te hebben. Van de groep die wel een mening heeft over de fit note, spreekt 66,4 procent zich uit voor de invoering ervan.

Volgens Luc Herry, de voorzitter van BVAS, tonen de resultaten aan dat artsen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. "Hoewel een fit note wel degelijk meer werk zou betekenen voor de artsen, willen ze maximaal inzetten op de werkhervatting van hun patiënt", zegt hij. "Uiteindelijk is het voor de patiënt beter om de afwezigheid zo kort mogelijk te houden, want een langdurige afwezigheid heeft een negatieve impact op de psychologie van de werknemer."

Een fit note is een alternatief voor het bewijs van arbeidsongeschiktheid en zou kunnen aangeven welke taken langdurig zieke patiënten wel nog aankunnen. Het aantal langdurig zieken in België is de jongste jaren snel gestegen tot meer dan een half miljoen. De regering-De Croo overweegt te sleutelen aan de re-integratietrajecten die de vorige federale regering in het leven riep. De fit note zou een verbetering kunnen zijn. Vooral werkgevers lijken dat idee genegen als alternatief voor het bewijs van arbeidsongeschiktheid. Het artsensyndicaat vroeg zijn leden of dat een goed idee is. Zo'n kwart van de artsen zegt geen mening te hebben. Van de groep die wel een mening heeft over de fit note, spreekt 66,4 procent zich uit voor de invoering ervan. Volgens Luc Herry, de voorzitter van BVAS, tonen de resultaten aan dat artsen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. "Hoewel een fit note wel degelijk meer werk zou betekenen voor de artsen, willen ze maximaal inzetten op de werkhervatting van hun patiënt", zegt hij. "Uiteindelijk is het voor de patiënt beter om de afwezigheid zo kort mogelijk te houden, want een langdurige afwezigheid heeft een negatieve impact op de psychologie van de werknemer."