Het arrest van het Brusselse hof van beroep van 10 december 2010 moet dan ook niet verbroken worden, vindt advocaat-generaal Genicot. Het arrest valt op 31 mei.

In het KB Lux-dossier stonden elf (voormalige) kaderleden van de
toenmalige Kredietbank en haar Luxemburgse zuster KB Lux en 3 klanten terecht omdat er op grote schaal fiscale fraude zou gepleegd zijn.

Eind 2010 oordeelde het Brusselse hof van beroep echter dat de strafvordering onontvankelijk was omdat het gerechtelijk onderzoek, dat in 1995 begonnen was, gemanipuleerd was. Dat zou gebeurd zijn met medeweten van onderzoeksrechter Jean-Claude Leys.

Het Brusselse parket-generaal en de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën gingen daarop in cassatie. Ze waren van oordeel dat het hof van beroep inging tegen een eerder arrest van het hof van cassatie over onderzoeksrechter Leys waarin die vrijgepleit werd.

Advocaat-generaal Genicot was het daar niet mee eens en wees erop dat de onderzoeksrechter enkel buiten vervolging was gesteld, een beslissing die altijd kan herroepen worden en die andere rechters niet bindt. "Bovendien is het niet omdat de onderzoeksrechter niet vervolgd is, dat er tijdens het onderzoek geen zaken gebeurd zijn die de rechten van verdediging geschonden hebben", aldus de advocaat-generaal.

Dergelijke inbreuken op de rechten van verdediging waren er wel degelijk, oordeelde de magistraat nog.

De advocaten van de verdediging in het KB Lux-dossier hebben intussen tevreden gereageerd op de vordering van het parket-generaal bij het hof van cassatie.

Het arrest van het Brusselse hof van beroep van 10 december 2010 moet dan ook niet verbroken worden, vindt advocaat-generaal Genicot. Het arrest valt op 31 mei. In het KB Lux-dossier stonden elf (voormalige) kaderleden van de toenmalige Kredietbank en haar Luxemburgse zuster KB Lux en 3 klanten terecht omdat er op grote schaal fiscale fraude zou gepleegd zijn. Eind 2010 oordeelde het Brusselse hof van beroep echter dat de strafvordering onontvankelijk was omdat het gerechtelijk onderzoek, dat in 1995 begonnen was, gemanipuleerd was. Dat zou gebeurd zijn met medeweten van onderzoeksrechter Jean-Claude Leys. Het Brusselse parket-generaal en de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën gingen daarop in cassatie. Ze waren van oordeel dat het hof van beroep inging tegen een eerder arrest van het hof van cassatie over onderzoeksrechter Leys waarin die vrijgepleit werd. Advocaat-generaal Genicot was het daar niet mee eens en wees erop dat de onderzoeksrechter enkel buiten vervolging was gesteld, een beslissing die altijd kan herroepen worden en die andere rechters niet bindt. "Bovendien is het niet omdat de onderzoeksrechter niet vervolgd is, dat er tijdens het onderzoek geen zaken gebeurd zijn die de rechten van verdediging geschonden hebben", aldus de advocaat-generaal. Dergelijke inbreuken op de rechten van verdediging waren er wel degelijk, oordeelde de magistraat nog.De advocaten van de verdediging in het KB Lux-dossier hebben intussen tevreden gereageerd op de vordering van het parket-generaal bij het hof van cassatie.