Een arbeider die zijn job verliest, krijgt vanaf 1 januari 2012, volgens de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB, een ontslaguitkering die kan oplopen tot 3.750 euro netto. Dat meldt De Zondag.

De kloof tussen de ontslagregelingen van arbeiders en bedienden wordt daardoor een beetje kleiner. De nieuwe maatregel geldt voor arbeiders, werknemers met een dienstencheque-overeenkomst en dienstboden.

Anciënniteit

Wie voor 1 januari 2012 al in dienst was en ontslagen wordt vanaf 1 januari 2012, krijgt een bedrag dat afhangt van zijn dienstjaren in de onderneming. Dat betekent 1.250 euro bij minder dan vijf jaar, 2.500 euro voor een anciënniteit tussen 5 en 10 jaar, en 3.750 euro daarboven.

Wanneer de arbeider deeltijds werkte, daalt de uitkering met het overeenkomende percentage. De uitkering is vrij van belasting en van sociale bijdragen. Ze geldt evenwel niet na afdanking om dwingende reden, of tijdens de proeftijd, of vooraleer de eerste zes maanden om zijn. (Belga/EE)

Een arbeider die zijn job verliest, krijgt vanaf 1 januari 2012, volgens de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB, een ontslaguitkering die kan oplopen tot 3.750 euro netto. Dat meldt De Zondag. De kloof tussen de ontslagregelingen van arbeiders en bedienden wordt daardoor een beetje kleiner. De nieuwe maatregel geldt voor arbeiders, werknemers met een dienstencheque-overeenkomst en dienstboden. Anciënniteit Wie voor 1 januari 2012 al in dienst was en ontslagen wordt vanaf 1 januari 2012, krijgt een bedrag dat afhangt van zijn dienstjaren in de onderneming. Dat betekent 1.250 euro bij minder dan vijf jaar, 2.500 euro voor een anciënniteit tussen 5 en 10 jaar, en 3.750 euro daarboven. Wanneer de arbeider deeltijds werkte, daalt de uitkering met het overeenkomende percentage. De uitkering is vrij van belasting en van sociale bijdragen. Ze geldt evenwel niet na afdanking om dwingende reden, of tijdens de proeftijd, of vooraleer de eerste zes maanden om zijn. (Belga/EE)