Het kan bijvoorbeeld gaan om zwerfvuil opruimen, toezichthouden op bus of tram, natuurgebieden onderhouden of helpen in de refter van een bejaardentehuis. Eenvoudige jobs die er nu niet zijn, maar wel een maatschappelijke meerwaarde hebben. De christelijke vakbond wil ze, tegen de betaling van het minimumloon, aanbieden aan langdurig werklozen.

De basisbaan zou geen verplichting worden. Het voordeel voor de werklozen is wel dat ze niet langer in een werklozenstatuut zitten en een contract van onbepaalde duur krijgen. Het loon is wel heel beperkt, gemiddeld 1.700 euro bruto per maand. Bedoeling is vooral het zelfvertrouwen van de werklozen aan te wakkeren, als opstap naar een betere baan, aldus Vermorgen.

ACV voorziet dat de Vlaamse overheid de lonen betaalt. De vakbond stelt voor om met 25.000 basisbanen te beginnen. De kostprijs, uitgespaarde werkloosheidsuitkering inbegrepen, is 285 miljoen. 'Wat relatief is, als je weet dat de dienstencheques 1,2 miljard kosten', aldus Vermorgen.

N-VA geen voorstander

N-VA is geen voorstander van het voorstel. 'Langdurige werkloosheid pak je aan door te investeren in competenties van mensen zodat ze opnieuw aantrekkelijk worden voor bedrijven op zoek naar talent. Je lost dat niet op door ze te 'verstoppen' in nieuw gecreëerde overheidsjobs', zegt Ronse vrijdag in een reactie.

'Onze bedrijven schreeuwen om goed opgeleid talent. Niet investeren in onze langdurig werklozen en ze 'parkeren' in gesubsidieerde jobs is schuldig verzuim. Dat was de lijn van het PS model en staat haaks op de ambitie van de Zweedse coalitie. Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement trouwens het decreet tijdelijke werkervaring goed dat voorziet in een ambitieus programma aan stages en opleidingen op de werkvloer voor langdurig werkzoekenden', besluit Ronse.

Ook Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) uit kritiek op het voorstel. 'Wij zijn geen voorstander van door de overheid gesubsidieerde banen, wel van gerichte ondersteuning, opleiding en korte werkervaringen.'

'Dit voorstel creëert weer een nieuw statuut zoals de oude PWA's, gesco's, WEP plus, DAC's enzovoort', aldus minister Muyters. 'We hebben die juist afgeschaft omdat mensen daarin bleven hangen en niet doorgroeiden naar andere jobs. We gaan de fouten van het verleden niet herhalen.'

Het kan bijvoorbeeld gaan om zwerfvuil opruimen, toezichthouden op bus of tram, natuurgebieden onderhouden of helpen in de refter van een bejaardentehuis. Eenvoudige jobs die er nu niet zijn, maar wel een maatschappelijke meerwaarde hebben. De christelijke vakbond wil ze, tegen de betaling van het minimumloon, aanbieden aan langdurig werklozen.De basisbaan zou geen verplichting worden. Het voordeel voor de werklozen is wel dat ze niet langer in een werklozenstatuut zitten en een contract van onbepaalde duur krijgen. Het loon is wel heel beperkt, gemiddeld 1.700 euro bruto per maand. Bedoeling is vooral het zelfvertrouwen van de werklozen aan te wakkeren, als opstap naar een betere baan, aldus Vermorgen.ACV voorziet dat de Vlaamse overheid de lonen betaalt. De vakbond stelt voor om met 25.000 basisbanen te beginnen. De kostprijs, uitgespaarde werkloosheidsuitkering inbegrepen, is 285 miljoen. 'Wat relatief is, als je weet dat de dienstencheques 1,2 miljard kosten', aldus Vermorgen. N-VA is geen voorstander van het voorstel. 'Langdurige werkloosheid pak je aan door te investeren in competenties van mensen zodat ze opnieuw aantrekkelijk worden voor bedrijven op zoek naar talent. Je lost dat niet op door ze te 'verstoppen' in nieuw gecreëerde overheidsjobs', zegt Ronse vrijdag in een reactie.'Onze bedrijven schreeuwen om goed opgeleid talent. Niet investeren in onze langdurig werklozen en ze 'parkeren' in gesubsidieerde jobs is schuldig verzuim. Dat was de lijn van het PS model en staat haaks op de ambitie van de Zweedse coalitie. Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement trouwens het decreet tijdelijke werkervaring goed dat voorziet in een ambitieus programma aan stages en opleidingen op de werkvloer voor langdurig werkzoekenden', besluit Ronse.Ook Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) uit kritiek op het voorstel. 'Wij zijn geen voorstander van door de overheid gesubsidieerde banen, wel van gerichte ondersteuning, opleiding en korte werkervaringen.''Dit voorstel creëert weer een nieuw statuut zoals de oude PWA's, gesco's, WEP plus, DAC's enzovoort', aldus minister Muyters. 'We hebben die juist afgeschaft omdat mensen daarin bleven hangen en niet doorgroeiden naar andere jobs. We gaan de fouten van het verleden niet herhalen.'