Tot de actie- en stakingsdag werd besloten door het nationaal bestuur van het ACV na consultatie van de achterban. Eerder had de vakbond gedreigd met een algemene staking.

Maar het wordt dus een algemene actie- en stakingsdag. 'Er zullen verschillende actievormen worden georganiseerd, tot en met staking. Maar het stakingsmiddel zal breed worden gebruikt', aldus de ACV-topman.

In sommige sectoren zal niet worden gestaakt, en zullen bijvoorbeeld personeelsvergaderingen worden georganiseerd. Sommige mensen zijn ook bezorgd over de toekomst van hun bedrijf, of kunnen zich geen dag loonverlies permitteren.

Volgens Leemans is de actie- en stakingsdag gericht tegen de regering én de werkgevers. 'De regering komt onvoldoende tegemoet aan de laagste inkomens, en slaagt niet in een grondige fiscale hervorming', aldus Leemans. ACV eist onder meer een prijsplafond voor gas en elektriciteit, een uitbreiding van het sociaal tarief of een invulling van de volledige enveloppe voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen.

'Heel veel mensen hebben het zeer moeilijk', aldus Leemans. 'En daar moet tegen gereageerd worden'. Door de actie- en stakingsdag kan iedereen zijn ongerustheid en ongenoegen uiten, klinkt het nog bij de vakbond.

Tot de actie- en stakingsdag werd besloten door het nationaal bestuur van het ACV na consultatie van de achterban. Eerder had de vakbond gedreigd met een algemene staking. Maar het wordt dus een algemene actie- en stakingsdag. 'Er zullen verschillende actievormen worden georganiseerd, tot en met staking. Maar het stakingsmiddel zal breed worden gebruikt', aldus de ACV-topman. In sommige sectoren zal niet worden gestaakt, en zullen bijvoorbeeld personeelsvergaderingen worden georganiseerd. Sommige mensen zijn ook bezorgd over de toekomst van hun bedrijf, of kunnen zich geen dag loonverlies permitteren. Volgens Leemans is de actie- en stakingsdag gericht tegen de regering én de werkgevers. 'De regering komt onvoldoende tegemoet aan de laagste inkomens, en slaagt niet in een grondige fiscale hervorming', aldus Leemans. ACV eist onder meer een prijsplafond voor gas en elektriciteit, een uitbreiding van het sociaal tarief of een invulling van de volledige enveloppe voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. 'Heel veel mensen hebben het zeer moeilijk', aldus Leemans. 'En daar moet tegen gereageerd worden'. Door de actie- en stakingsdag kan iedereen zijn ongerustheid en ongenoegen uiten, klinkt het nog bij de vakbond.